Research

Bouwconsumentenrecht

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman |2010

Het onderzoek onder de noemer ‘bouwconsumentenrecht’ betreft een uitgebreide studie naar de koop-/aannemingsovereenkomst met algemene voorwaarden en de GIW garantie- en waarborgregeling. Het onderzoek heeft geresulteerd in een wetenschappelijk werk met relevantie voor de praktijk, in de studie is tevens geanticipeerd op de ontwikkelingen in de toekomst op het gebied van het Europees privaatrecht.

Centraal in het onderzoek stond de vraag hoe de regeling van de koop-/aannemingsovereenkomst en de garantie- en waarborgregeling zich verhouden tot het Nederlandse verbintenissenrecht in het algemeen, tot het Nederlandse en het Europese consumentenrecht in het bijzonder en tot het algemene (in ontwikkeling zijnde) Europese verbintenissenrecht.

Het onderzoek is uitgevoerd door mr. dr. E.M. Bruggeman onder begeleiding van prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis. Mr. E.M. Bruggeman is op dit onderzoek gepromoveerd aan de TU Delft.

Vond u dit onderzoek interessant?

Dan bevelen we de volgende cursussen en bijeenkomsten aan: