Samenvatting

De Raad van Arbitrage in bouwgeschillen dankt zijn bekendheid aan zijn bouwrechtelijk inhoudelijke jurisprudentie. Die jurisprudentie komt tot stand op basis van procesrechtelijke regels, zoals die te vinden zijn in onder meer de wet en het Arbitragereglement van de Raad.
In deze tweede druk zijn wederom relevante overwegingen van ­processuele aard uit de jurisprudentie van de Raad opgenomen. Hoe gaan arbiters van de Raad om met bewijs, wat zijn de gevolgen van een akte niet-dienen, hoe zit het met eisvermeerderingen, nieuwe producties vooraf aan de zitting, de parkeerrol, kostenveroordeling, kosten van deskundigen, provisionele vorderingen en het grievenstelsel in hoger beroep? Op dit soort vragen is in deze uitgave een antwoord te vinden.

Tot slot zijn de bij de Raad toepasselijke (huis)regels van procesrecht opgenomen.

Deze uitgave is bedoeld voor diegenen die regelmatig procederen bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen.

Inhoudsopgave

mr. L.C (Leendert) van den Berg

Advocaat Severijn Hulshof Advocaten

mr. J.M. (Jacob) Henriquez

Advocaat / Partner Ploum

mr. M.D. (Melanie) Kosterink

advocaat AKD te Amsterdam

mr. F. (Frank) Ronner

mr. C.F. (Caroline) van Spanje-Klaveren

secretaris/manager juristen bij Raad van Arbitrage in bouwgeschillen

mr. S.J.H. (Sjoerd) Rutten

Advocaat Habraken Rutten Advocaten

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.