Studiemiddag Faillissementen in de bouw: wat te doen bij een (dreigend) faillissement van (onder)aannemer of leverancier?

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Nieuw

Hoewel de economie zich voorzichtig lijkt te herstellen en de inflatie afneemt, blijft het aantal faillissementen van aannemers, onderaannemers en leveranciers hoog. Voor juristen die zich bezig houden met het bouwrecht is het dan ook van belang om kennis te hebben van het faillissementsrecht en de rol van de curator, zodat zij goed voorbereid zijn op een eventueel faillissement van één van de partijen in het bouwproces.

Onderwerpen die tijdens deze bijeenkomst worden besproken zijn:

  • wat te doen bij een faillissement van een (onder)aannemer;
  • wat is de taak van de curator en hoe kun je daar als opdrachtgever of onderaannemer het beste mee omgaan;
  • wat betekent dit voor de bouwcombinatie als een aannemer failliet gaat;
  • wat houdt het eigendomsvoorbehoud van de leverancier in en hoe daar mee om te gaan bij faillissement;
  • wat te doen als een aannemer aansprakelijk wordt gesteld voor schade, maar failliet gaat;
  • hoe zit het met het retentierecht in relatie tot een faillissement?

Deze, maar ook andere vragen komen aan bod en er zal tevens ruimte zijn voor vragen uit de praktijk en praktische tips.

Startdatum

Woensdag 4 september 2024

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 405,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Aantal deelnemers

30

Rechtsgebieden
, , , , ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst

13.30 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. Bij verhindering kan een plaatsvervanger (van binnen of buiten de organisatie van de deelnemer) zonder bijbetaling, de deelnameplaats in nemen. De gegevens van de plaatsvervanger worden – indien mogelijk – voorafgaand aan de bijeenkomst per e-mail (onderwijs@ibr.nl) aan het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht meegedeeld.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. drs. F. (Floris) Dix

Advocaat-curator, werkzaam bij Turnaround Advocaten
4
september
2024
 405,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.