Jurisprudentie AVA 1992 / AVA 2013 (editie 2023)

1 druk | ISBN 978-94-6315-089-7 | NUR 822 | 2023 | 515 pagina's

Samenvatting

Bouwend Nederland (en daarvoor rechtsvoorganger AVBB) heeft al geruime tijd eigen algemene voorwaarden, genaamd: ‘Algemene Voorwaarden van Aanneming van werk [jaartal]’, afgekort AVA [jaartal]. Deze algemene voorwaarden worden gebruikt voor werken waarbij geen directievoerder wordt aangesteld. Dit betreft vooral kleinere b&u-werken, maar ze worden ook gebruikt in de infra.

Met enige regelmaat staan de AVA ook centraal in procedures bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen alsmede bij de civiele rechter. Deze uitspraken worden door medewerkers van het Instituut voor Bouwrecht verzameld, samengevat en per kwartaal gepubliceerd op Actualiteiten Bouwrecht (onderdeel van het online kennisportaal IBR Tracker). Vanuit de praktijk ontvingen wij uit meerdere hoeken verzoeken om deze kronieken ook aan het papier toe te vertrouwen. De Jurisprudentie AVA 1992 / 2013 (editie 2023) met daarin opgenomen de AVA-jurisprudentie uit de jaren 2017-2022 is nu verkrijgbaar in onze webshop.

Inhoudsopgave

Instituut voor Bouwrecht

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.