Dagelijks bestuur

 • Prof. mr. J. Struiksma – voorzitter
 • Mevr. mr. F.M.M. Rasenberg – vice-voorzitter
 • Mr. drs. J. Fijneman – penningmeester
 • Prof. mr. dr. H.D. van Romburgh
 • Prof. mr. G.A. van der Veen

Algemeen bestuur

 • Prof. mr. J. Struiksma (voorzitter) Hoogleraar Bestuursrecht VU Amsterdam Rechtsgeleerdheid – Staats- en Bestuursrecht, Amsterdam
 • Mevr. mr. F.M.M. Rasenberg (vice-voorzitter) Hoofd Beleid en Ontwikkeling Bond van Nederlandse Architecten, Amsterdam
 • Mr. drs. J. Fijneman (penningmeester) Sr. Programmamanager Aanbesteden CROW, Ede
 • Prof. mr. J.M. Hebly Advocaat Benthem Gratama Advocaten, Zwolle en hoogleraar Bouw- en aanbestedingsrecht Universiteit Leiden
 • Mr. H.W.R.A.M. Janssen General counsel / advocaat Koninklijke Volker Wessels Stevin NV, Rotterdam
 • Prof. mr. A.G.A. Nijmeijer Hoogleraar Bestuursrecht Radboud Universiteit Nijmegen en adviseur Hekkelman Advocaten, Nijmegen
 • Prof. mr. dr. H.D. van Romburgh Juridisch adviseur Minsterie van Economische Zaken, Den Haag
 • Mr. R.B. Schnepper Hoofd Bureau Aanbestedingszaken Gemeentewerken Rotterdam
 • Prof. mr. G.A. van der Veen Advocaat / partner AKD, Rotterdam
 • Mr. D.E. van Werven Secretaris Juridische Zaken Bouwend Nederland, Zoetermeer