Blog

Het Didam-arrest blijft de gemoederen bezig houden

Door : mr. N. (Natasja) van Wijk-van Gilst - 1 maart 2023

Het is alweer ruim een jaar geleden dat de Hoge Raad arrest wees in het inmiddels befaamde (of beruchte?) ‘Didam-arrest’ (Hoge Raad 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1778).

In dit arrest oordeelde de Hoge Raad dat een overheidslichaam bij grondverkoop gehouden is gelijke kansen te bieden, bij de verwachting dat er meerdere gegadigden zullen zijn. In het arrest kwamen, kort samengevat, in relatie tot de casus Didam de volgende drie vragen aan de orde:

  • Had de verkoop moeten worden aanbesteed?
  • Is aan de kopers (ongeoorloofde) staatsteun verleend?
  • Is de verkoop in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het gelijkheidsbeginsel?

Dit arrest heeft gevolgen voor de in Nederland gebruikelijke praktijk dat gemeenten hun gronden ofwel via een selectieprocedure verkochten aan de marktpartij met de beste aanbieding, dan wel één-op-één vervreemdden aan een marktpartij. De vraag die de gemoederen sindsdien bezig houdt is: wat zijn de gevolgen van het Didam-arrest voor de praktijk? Zijn de gevolgen groot of zijn de gevolgen te overzien? Kortom: wat is de reikwijdte van het Didam-arrest?

Uiteraard besteedt het IBR regelmatig aandacht aan dit arrest, niet alleen vinden met enige regelmaat onderwijsbijeenkomsten plaats over (de implicaties van) dit arrest, ook wordt er regelmatig over gepubliceerd in het Tijdschrift voor Bouwrecht en andere publicaties van het IBR.

Publicaties over Didam

Jurisprudentie

Het IBR houdt wekelijks de jurisprudentie in de gaten. Verschenen uitspraken worden in verkorte vorm in IBRTracker geplaatst onder het kopje: ‘Gebiedsontwikkeling’.

Abonnement
Onze kennis op het gebied van gebiedsontwikkeling en vele andere bouwrechtelijke onderwerpen staat voor jou ter beschikking in ons kennisportaal IBR Tracker. Klik op de button hieronder voor meer informatie over een abonnement op IBR Tracker.

IBR Tracker

Cursussen over Didam en gebiedsontwikkeling
Ook in het cursusaanbod van het Instituut voor Bouwrecht komt dit thema met grote regelmaat voorbij. Wil je op de hoogte blijven van ons onderwijsprogramma en ander nieuws gerelateerd aan het private en publiekrechtelijke bouwrecht, abonneer je dan nu op onze gratis nieuwsbrief (zie het invulformulier hieronder op deze webpagina).

Cursusprogramma