Research

Gemeentelijke opdrachtgeverschap voor verduurzaming bouwwerken

mr. S. (Sandro) Triches |mr. J.J. (Jacco) Karens |prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman |2023

Als een gemeente het opdrachtgeverschap voor het verduurzamen van woningen op zich neemt, doen zich enkele juridische vraagstukken voor. De VNG heeft een overzicht gemaakt van de antwoorden op deze vragen.

Klik hier voor het rapport

Vond u dit onderzoek interessant?

Dan bevelen we de volgende cursussen en bijeenkomsten aan: