TBR colofon

Eindredactie

 

  • mr. R.W.M. Kluitenberg

 

​Redactie

 

  • prof. mr. dr. E.M. Bruggeman

 

  • prof. dr. ir. A.G. Bregman

 

  • mr. F.A.M. Hobma

 

  • mr. N. van Wijk-van Gilst

 

  • mr. J.J. Karens

 

  • mr. J.R. Hoogendoorn

 

  • mr. R.W.M. Kluitenberg

 

Annotaties

 

  • mr.dr.  R.H.W. Frins

 

  • mr. B.S. ten Kate

 

  • mr. F.A. Mulder

 

  • prof. mr. A.G.A. Nijmeijer

 

  • mr. ing. B. Rademaker

 

  • prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans

 

  • dr. H.J. de Vries

 

Annotaties op het gebied van privaatrechtelijk bouwrecht worden grotendeels verzorgd door een vaste groep van auteurs die actief is op verschillende deelgebieden binnen het civiele bouwrecht.

 

Redactiestatuut

 

Het redactiestatuut van TBR is hier te downloaden.

 

Informatie voor auteurs

 

 

 

 

 

Redactieraad

 

De Redactieraad fungeert als adviesorgaan van het IBR met betrekking tot de algemeen redactionele aspecten van het Tijdschrift voor Bouwrecht. In dat verband worden onderwerpen besproken welke in het tijdschrift aan de orde gesteld kunnen worden, waarbij tevens suggesties kunnen worden gedaan ten aanzien van de aan te zoeken auteurs. Bovendien komt actuele rechtspraak aan de orde, die zich leent voor publicatie, al dan niet vergezeld van een annotatie.
Voorts worden de verschenen afleveringen van het tijdschrift in de Redactieraad aan een nabeschouwing onderworpen. In de Redactieraad zit een groot aantal deskundigen op het terrein van het bouwrecht, werkzaam aan universiteiten, in de advocatuur en de bouwpraktijk. De Redactieraad bestaat naast de redactie uit de volgende leden:

 

  • mr. R.G.T. Bleeker

 

  • mr. A.M.B. Chao

 

  • mr. J.J. Dammingh

 

  • mr. M.A.M. Dieperink

 

  • prof. mr. dr. S. van Gulijk

 

  • prof. mr. J.M. Hebly

 

  • mr. J.A.W. Huijben

 

  • prof. mr. C.E.C. Jansen

 

  • mr. dr. D. Korsse

 

  • prof. mr. P.H.L.M. Kuypers

 

  • mr. J.S. van Luik

 

  • mr. M. Lurks

 

  • mr. dr. E.R. Manunza

 

  • prof. mr. G.W.A. van de Meent

 

  • prof. mr. R.F.H. Mertens

 

  • mr. H.C.W.M. Moesker

 

  • prof. mr. A.G.A. Nijmeijer (voorzitter)

 

  • prof. mr. drs. C.M.D.S. Pavillon

 

  • prof. mr. drs. B.P.M. van Ravels

 

  • prof. mr. H.F.M.W. van Rijswick

 

  • prof. mr. dr. H.D. van Romburgh

 

  • mr. F. Ronner

 

  • mr. S.J.H. Rutten

 

  • prof. mr. B.J. Schueler

 

  • prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans

 

  • prof. mr. J. Struiksma

 

  • mr. J. Verbeek

 

  • prof. mr. F.J. Vonck

 

  • mr. A.G.J. van Wassenaer

 

  • mr. D.E. van Werven