Verdiepende Studiemiddag Bouwen onder de Omgevingswet

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Vernieuwde opzet

Met de komst van de Omgevingswet is de regulering van bouwen en het gebruiken van bouwwerken veranderd. In deze bijeenkomst wordt aan de hand van een aantal thema’s (o.a. verbrede reikwijdte omgevingsplan, techniek van regelgeving, meldingplicht/vergunningplicht, werken met open normen en beleidsregels, exceptieve toetsing, de knip en de systematiek van vergunningvrij bouwen) uitgelegd hoe onder de Omgevingswet activiteiten in het omgevingsplan kunnen worden gereguleerd. Daarbij komt ook de (werking van de) bruidsschat voor het bouwen aan bod.

Voorkennis van de Omgevingswet wordt aanwezig verondersteld. Deze studiemiddag is nadrukkelijk bedoeld om interactief en met een gelimiteerd aantal deelnemers kennis op te doen en uit te wisselen. Meld u dus snel aan om daarbij te zijn!

Startdatum

Donderdag 11 juli 2024

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 405,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. dr. D. (Daan) Korsse

Advocaat Soppe Gundelach advocaten te Almelo

mr. T.E.P.A. (Tycho) Lam

Advocaat Hekkelman Advocaten N.V.
11
juli
2024
 405,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.