Onderzoeken

Afgeronde onderzoeken

Gemeentelijk opdrachtgeverschap voor verduurzaming bouwwerken

mr. S. (Sandro) Triches |mr. J.J. (Jacco) Karens |prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman |2023

Als een gemeente het opdrachtgeverschap voor het verduurzamen van woningen op zich neemt, doen zich enkele juridische vraagstukken voor. De VNG heeft een overzicht gemaakt van de antwoorden op deze vragen.[button_pb text='Klik hier voor het rapport' border='sharp' color='primary' transparency='0' url='https://vng.nl/publicaties/gemeentelijk-opdrachtgeverschap-voor-verduurzaming-bouwwerken' [...]

Leidraad Vertraging en Verstoring - Voorkomen, oplossen, beslechten

mr. S.N.J. (Stan) Putter |em. prof. mr. dr. M.A.B. (Monika) Chao-Duivis |mr. R.H.M. (Rob) Hoefnagels |2022

Op 30 augustus 2022 zijn de eerste exemplaren van de Leidraad Vertraging en Verstoring uitgereikt aan Lennard Heij (Bouwend Nederland) en Doekle Terpstra (Techniek Nederland). [image_pb url='https://www.ibr.nl/wp-content/uploads/2022/08/DSC_5209.jpg' target='_self' timing='linear' duration='1100' delay='0'] Het initiatief voor deze Leidraad is ontstaan tijdens een [...]

Implementation of Procurement Requirements for Sustainable Collaboration in Infrastructure Project (Impres)

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman |mr. J.J. (Jacco) Karens |2023

Bij infrastructuurprojecten worden door opdrachtgevers, zoals overheden en grote infrastructuurbedrijven in verregaande mate duurzaamheidsdoelen gesteld. Echter, het gaat dan vooralsnog vaak om grote ‘voorbeeldprojecten’, terwijl bij mainstream infrastructuurprojecten doorgaans geen duurzaamheidseisen gesteld worden om deze doelen te bereiken. Daarnaast is [...]