Onderzoeken

Afgeronde onderzoeken

Implementation of Procurement Requirements for Sustainable Collaboration in Infrastructure Project (Impres)

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman |mr. J.J. (Jacco) Karens |

Bij infrastructuurprojecten worden door opdrachtgevers, zoals overheden en grote infrastructuurbedrijven in verregaande mate duurzaamheidsdoelen gesteld. Echter, het gaat dan vooralsnog vaak om grote ‘voorbeeldprojecten’, terwijl bij mainstream infrastructuurprojecten doorgaans geen duurzaamheidseisen gesteld worden om deze doelen te bereiken. Daarnaast is [...]

Gebiedsontwikkeling en commerciële vastgoedmarkten, een institutionele analyse van het (over)aanbod van winkels en kantoren

N. (Niels) Sorel |prof. dr. E. (Edwin) Buitelaar |prof. dr. ir. (Arjan) A.G. Bregman |F. (Femke) Verwest |F. (Frank) van Dongen |2013

Bouwactiviteiten in de nabijheid van panden die leeg staan, het is een bekend beeld geworden in Nederland. De leegstand van winkels en kantoren is opgelopen tot respectievelijk 8 en 16 procent. Hoe vallen die bouwactiviteiten en leegstand met elkaar te [...]

Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening: tweede rapportage

prof. dr. E. (Edwin) Buitelaar |prof. dr. ir. (Arjan) A.G. Bregman |L. (Lia) van den Broek |D. (David) Evers |M. (Maaike) Galle |T. Meijer |N. (Niels) Sorel |2019

Nieuwe instrumenten zorgen voor juridische onzekerheid omdat ze afwijken van de bestaande praktijk. De makers van de nieuwe Omgevingswet doen er daarom goed aan om waar mogelijk aan te sluiten bij bestaande werkpraktijken en terughoudend te zijn met juridische noviteiten. [...]