Onderzoekskader: De juridische aspecten van digitalisering en het gebruik van data in de bouw

In vervolg op het reeds afgeronde onderzoek naar de invloed van nieuwe technieken op het bouwcontractenrecht (Klik hier voor alle afgeronde onderzoeken), is het IBR in 2021 gestart met een onderzoekskader met de focus op digitalisering en het gebruik van data in de bouw. Het doel van dit onderzoekskader is de komende jaren een aantal deelonderwerpen met betrekking tot de juridische aspecten van digitalisering en het gebruik van data in de bouw nader wetenschappelijk te onderzoeken. Het gaat daarbij om de ontwikkelingen rond data-uitwisseling in zijn breedste vorm, de verdere ontwikkelingen rond BIM, het gebruik van digital twins, en IE-rechten rond het gebruik van data in de bouw. Het onderzoek wordt in hoofdzaak uitgevoerd door Evelien Bruggeman. In voorkomende gevallen zullen ook andere medewerkers van het Instituut, waaronder Natasja van Wijk-van Gilst en externe auteurs en docenten hieraan meewerken.

Reeds verschenen
Naast het al genoemde onderzoek naar de invloed van nieuwe technieken op het bouwcontractenrecht is in het voorjaar van 2021 een verkennend artikel over de juridische aspecten van digital twins gepubliceerd in het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR 2021/42). Tevens is in oktober 2021 een artikel over databankenrecht en het gebruik van BIM-modellen gepubliceerd. Ook wordt in Actualiteiten Bouwrecht regelmatig aandacht besteed aan de verschillende deelonderwerpen. Al deze publicaties zijn te vinden in IBR Tracker.

In september 2022 is het ‘Praktijkboek Intellectuele Eigendomsrechten in het bouwrecht‘ verschenen. Ook staat een publicatie over de juridische aspecten van het gebruik van de open BIM standaard Visi op de rol.

Zie ook: E.M. Bruggeman & J.E. Stoter, ‘Het samenspel tussen techniek, recht en maatschappelijke ontwikkelingen bij het faciliteren en stimuleren van 3D kadastrale registratie’, bijdrage aan Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling: verder met een multidisciplinaire aanpak, Den Haag: IBR 2023

Onderwijs
Tevens worden als uitvloeisel van dit onderzoeksprogramma voordrachten en cursussen over de verschillende deelonderwerpen gegeven.

Intreerede
Op 16 september heeft prof. mr. dr. E.M. Bruggeman haar intreerede uitgesproken aan de TU Delft met als titel: ‘Legal implications of data exchange in the built environment – An exploration of the force field between technological and societal developments and law’. De Nederlandse vertaling van deze oratie is hier gratis te downloaden.