Onderzoekskader: De juridische aspecten van digitalisering en het gebruik van data in de bouw

In vervolg op het reeds afgeronde onderzoek naar de invloed van nieuwe technieken op het bouwcontractenrecht (Klik hier voor alle afgeronde onderzoeken), is het IBR in 2021 gestart met een onderzoekskader met de focus op digitalisering en het gebruik van data in de bouw. Het doel van dit onderzoekskader is de komende jaren een aantal deelonderwerpen met betrekking tot de juridische aspecten van digitalisering en het gebruik van data in de bouw nader wetenschappelijk te onderzoeken. Het gaat daarbij om de ontwikkelingen rond data-uitwisseling in zijn breedste vorm, de verdere ontwikkelingen rond BIM, het gebruik van digital twins, en IE-rechten rond het gebruik van data in de bouw. Het onderzoek wordt in hoofdzaak uitgevoerd door Evelien Bruggeman en Jeroen Hoogendoorn. In voorkomende gevallen zullen ook andere medewerkers van het Instituut, waaronder Natasja van Wijk-van Gilst, en externe auteurs en docenten hieraan meewerken.

 

Reeds verschenen
Naast het al genoemde onderzoek naar de invloed van nieuwe technieken op het bouwcontractenrecht is in het voorjaar van 2021 een verkennend artikel over de juridische aspecten van digital twins gepubliceerd in het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR 2021/42). Tevens is in oktober 2021 een artikel over databankenrecht en het gebruik van BIM-modellen gepubliceerd. Ook wordt in Actualiteiten Bouwrecht regelmatig aandacht besteed aan de verschillende deelonderwerpen. Al deze publicaties zijn te vinden in IBR Tracker.

 

In wording
Handboek IE-rechten in de bouw met medewerking van een aantal externe auteurs. Ook een publicatie over de juridische aspecten van het gebruik van de open BIM standaard Visi staat op de rol.

 

Onderwijs
Tevens zullen als uitvloeisel van dit onderzoeksprogramma voordrachten en cursussen over de verschillende deelonderwerpen worden gegeven zoals een online studiemiddag ‘Juridische aspecten van ontwerpen en bouwen met BIM voor juristen’.