Studiemiddag Onderaanneming

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Nieuw

Onderaanneming is in de bouw eerder regel dan uitzondering. Projecten worden door hoofdaannemers aangenomen en vervolgens voor een groot deel doorgecontracteerd aan onderaannemers. Voor alle betrokken partijen ontstaan daarbij spanningsvelden. De (uiteindelijke) opdrachtgever wil grip houden op het werk en wie daarin een rol speelt. Soms wil de opdrachtgever dat bepaalde delen door specifieke onderaannemers gedaan worden. De hoofdaannemer wil allereerst een werk concurrerend aannemen. Vaak moet hij zich daarvoor bij aanbesteding al voorzien van de medewerking van (gespecialiseerde) onderaannemers. Vervolgens wil ook hij grip houden op het werk en wil hij zorgen dat zijn eigen aansprakelijkheid jegens zijn opdrachtgever gedekt wordt door de aansprakelijkheden van de onderaannemers. Tenslotte wil de onderaannemer zijn deel van het werk maken zonder daarbij ook meteen de verantwoordelijkheid voor andere delen van het totale werk op zich te nemen.

Juridisch vertaalt zich dat in een aantal problemen die in deze cursus aan de orde zullen komen:
• Onderaannemer ten opzichte van nevenaanneming en koop
• Onderaanneming en aanbesteding
• De strijd om de toepasselijke voorwaarden
• Back to Back contracteren met onderaannemers
• Onderaanneming onder de UAV 2012
• Waarschuwingsplichten en onderaanneming
• Aansprakelijkheid van onderaannemers
• Beëindiging overeenkomsten en onderaanneming
• Geschillenregelingen
• Aandachtspunten voor de praktijk

Startdatum

Donderdag 23 mei 2024

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 405,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.45 uur inleiding
16.45 - 17.00 uur afsluiting, vragen en discussie

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. W.M.J.M. (Wim) Heijltjes

Advocaat Heijltjes Advocaten

mr. M. (Michiel) van Stigt Thans

Advocaat Rozemond Advocaten
23
mei
2024
 405,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.