VvOR Excursie Kampen

Het 8ste werk, Zwartendijk 8 te Kampen

Het VvOR-uitje voor 2024 staat weer voor de deur! Dit jaar zal de excursie plaatsvinden op donderdag 23 mei 2024 in Kampen.

De deelnemers verzamelen vanaf 12.00 uur bij Het 8ste werk, Zwartendijk 8 te Kampen, hier wordt de lunch verzorgd vanaf 12.30 uur. Om 13.30 uur zal Patrick Gering, programmamanager Reevedelta van de gemeente Kampen een inleiding houden over de gebiedsontwikkeling rond het Reevediep en het Ijsseldeltaprogramma. Een collega van hem zal ons vervolgens met een bus door het gebied leiden. Rond 16.30 uur worden we verwacht in de monumentale sigarenfabriek De Olifant, waar we na het nuttigen van koffie/thee en iets lekkers een rondleiding zullen krijgen. Na afloop van deze rondleiding rijden we naar Vollenhove, waar we in restaurant Robuust eerst een borrel drinken en daarna samen eten.

De eigen bijdrage voor de excursie is € 65,- (inclusief lunch en diner). De overige kosten komen voor rekening van de vereniging. Er kunnen maximaal 30 leden mee. Wilt u erbij zijn, geef u dan snel op via onderstaande link. Vanwege het beperkte aantal beschikbare plaatsen ontstaat bij opgave een betalingsverplichting. De bijdrage zal niet worden geannuleerd, ook niet bij onverhoopte verhindering.

Wij zien uit naar 23 mei a.s. en hopen u daar te mogen begroeten!

Startdatum

Donderdag 23 mei 2024

Einddatum

Donderdag 23 mei 2024

Tijdstip

12.00 uur - 16.30 uur met aansluitend een borrel en diner

Locatie

Het 8ste werk, Zwartendijk 8 te Kampen

Prijs
 65,00incl. lunch en diner
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Alleen leden van de VVOR

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden

12.00 uur verzamelen bij Het 8ste werk, Zwartendijk 8 te Kampen

12.30 uur lunch bij Het 8ste werk, Zwartendijk 8 te Kampen

13.30 uur inleiding door Patrick Gering, programmamanager Reevedelta van de gemeente Kampen over de gebiedsontwikkeling rond het Reevediep en het Ijsseldeltaprogramma. Een collega van hem zal ons vervolgens met een bus door het gebied leiden.

Rond 16.30 uur koffie/thee en iets lekkers met een rondleiding bij de monumentale sigarenfabriek De Olifant.

Na afloop van deze rondleiding rijden we naar Vollenhove, waar we in restaurant Robuust eerst een borrel drinken en daarna samen eten.

Deze bijeenkomst staat alleen open voor leden van de VVOR.

De bijdrage zal niet worden geannuleerd, ook niet bij onverhoopte verhindering.

Voorwaarden: 
Aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur dient u zelf te beoordelen of de bijeenkomst voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid. Voldoet de bijeenkomst aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen of geven van de bijeenkomst uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt, voor het geven van onderwijs kan één opleidingspunt per half uur gedoceerd onderwijs toegekend worden. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd, hiertoe dient u bij inschrijving het programma waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste zodat u zelf het aantal netto uren onderwijs kunt bepalen) te bewaren en bij aankomst en vertrek de presentielijst te tekenen. Indien u de presentielijst heeft getekend, ontvangt u digitaal na de bijeenkomst een certificaat van deelname. De opleidingspunten dient u vervolgens zelf in de jaarlijkse controle (CCV) op te voeren. http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/artikel-44-opleidingspunten-0

23
mei
2024
 65,00incl. lunch en diner

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.