Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • De pilot waarin, vooruitlopend op nieuwe wetgeving, het bouwtoezicht bij private partijen is ondergebracht levert de gemeente Den Haag onvoldoende zekerheid over de bouwkwaliteit. Zolang betrokken private toezichthouders die zekerheid niet bieden houdt de gemeente Den Haag nieuwe aanvragen zoveel mogelijk buiten de pilot. "Als gemeente moeten we kunnen vertrouwen op tijdige en volledige informatie over de bouw. Zonder solide opleverdossiers kunnen we niet ons hand in het vuur steken voor de kwaliteit van het private toezicht binnen de pilot. En dat is wel een absolute noodzaak. Bewoners moeten er altijd op kunnen vertrouwen dat hun huis deugdelijk gebouwd is", aldus wethouder Joris Wijsmuller (Wonen, Bouwtoezicht).

  Lees meer
 • Afgelopen woensdag 18 januari 2017 werd, na maanden van uitstel, de Wet Kwaliteitsborging(1) behandeld in de Tweede Kamer. Het is een wet waar al veel over is geschreven, hier in Actualiteiten Bouwrecht(2), in het Tijdschrift voor Bouwrecht(3), in Cobouw en elders (zie het tevens in deze nieuwsbrief in de rubriek vakliteratuur opgenomen literatuuroverzicht met publicaties uit 2016, maar uiteraard werd er ook voor 2016 al over geschreven). In aanloop naar de kamerbehandeling verscheen afgelopen in Cobouw een groot aantal kritische artikelen, maar ook een aantal enthousiaste verhalen over het wetsvoorstel. Het is, kortom, een Wet die de gemoederen flink bezig houdt.(4)

  Lees meer
 • De behandeling van de Wet kwaliteitsborging loopt wederom vertraging op. Dat bleek woensdagmiddag 18 januari 2017 tijdens de behandeling van de wet in de Tweede Kamer.

  Lees meer
 • Het aanbestedingsrecht heeft in 2016 verre van stil gestaan, en in zowel de regelgeving als de jurisprudentie hebben zich de nodige ontwikkelingen voorgedaan. Na bijna 4 jaar is de Commissie van Aanbestedingsexperts niet meer weg te denken uit het Nederlandse aanbestedingsrecht. De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft inmiddels rond de 300 adviezen gedaan. Deze adviezen maken deel uit van het aanbestedingsrecht en bevatten informatie, waarover de aanbestedingsrechtelijk geïnteresseerde jurist moet beschikken.

  Lees meer
 • Op 22 december 2016 heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst zijn reactie op het rapport Hijsongeval Alphen aan de Rijn van Onderzoeksraad voor Veiligheid aan de Tweede Kamer doen toekomen. De minister heeft gereageerd op de aanbevelingen van het rapport en geeft een overzicht van de actie die in gang zijn gezet.

  Lees meer