Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over twee amendementen bij het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie. De amendementen hebben betrekking op het sluiten van kolencentrales. De amendementen zijn ingediend door onder andere het (voormalige) Tweede Kamerlid Vos (PvdA). Het advies van de Afdeling advisering is op 18 juli 2017 openbaar gemaakt.

  Lees meer
 • Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken stelt jaarlijks 20 miljoen euro extra beschikbaar voor agrarisch natuurbeheer. Het extra geld is bedoeld voor versterking van de biodiversiteit en het behoud van weide- en akkervogels in landbouwgebieden. Daarnaast komt er 10 miljoen euro per jaar bij voor de Brede Weersverzekering waardoor veel meer boeren en tuinders zich kunnen verzekeren tegen schade door extreme weersomstandigheden.

  Lees meer
 • Bij de behandeling van Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in de Eerste Kamer op 4 juli jl. is duidelijk geworden dat de Eerste Kamer voorlopig nog niet over de wet zal stemmen. Mogelijk komt er een novelle, die waarschijnlijk in ieder geval zal zien op het privaatrechtelijke deel van het wetsvoorstel: de wijzigingen in Titel 7.12 BW. In deze redactionele bijdrage betoogt mr. H.P.C.W. Strang dat in een dergelijke novelle ook het overgangsrecht voor de BW-wijzigingen meegenomen dient te worden.

  Lees meer
 • Zo’n 80 procent van de overdekte zwembaden in Nederland voldoet nog niet aan het Bouwbesluit. Zij kunnen niet aantonen dat er geen riskant roestvast staal zit op plaatsen in het zwembad waar dat gevaarlijk is. Dat zijn zwembaden wettelijk wel verplicht. Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) noemt de situatie "zeer teleurstellend". Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer, met daarbij een rapportage over de situatie in de zwembaden.

  Lees meer
 • De Eerste Kamer heeft dinsdag 11 juli 2017 op verzoek van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) besloten de behandeling van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan te houden. Aanleiding voor het verzoek was het debat van 4 juli 2017 waarin bleek dat er brede bezwaren leven binnen de Eerste Kamer tegen deze wet. Deze bezwaren zien met name op de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel. Tijdens het debat zegde de minister toe dat het wetsvoorstel in elk geval pas wordt ingevoerd per 1 januari 2019. Drie dagen na het debat verzocht hij de Kamer per brief om de behandeling aan te houden.

  Lees meer