Het Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht. U kunt bij ons terecht voor Onderzoek, Onderwijs en Publicaties.

Het Instituut voor Bouwrecht: onafhankelijk en deskundig

Uit een breed onderzoek, gehouden onder contacten van het Instituut voor Bouwrecht (IBR), is gebleken dat het IBR wordt gezien als het onafhankelijke en deskundige kenniscentrum voor privaat- en publiekrechtelijk Bouwrecht.

Op het gebied van onderzoek voert het IBR de boventoon met wetenschappelijke publicaties en onderzoeken naar de optimale toepassing van het bouwrecht in de praktijk. Dit onderzoek bestrijkt het bouwrecht in zijn volle breedte: of het nu gaat om het omgevingsrecht of om algemene voorwaarden voor de uitvoering van bouwprojecten, het IBR is in staat om de benodigde expertise te leveren.

Ook als uitgever van publicaties (Tijdschrift voor Bouwrecht, Actualiteiten Bouwrecht, boeken (dissertaties, handboeken, handleidingen, redes) en bij het verzorgen van onderwijs (óók online!) streeft het IBR voortdurend naar het hoogste niveau.

Recente opdrachtgevers

Het IBR houdt zich bezig met Bouwrecht. Het bouwrecht is een heel breed rechtsgebied en omvat zowel het publiekrecht als het privaatrecht. Het privaatrechtelijke bouwrecht is vooral contractenrecht (aanneming van werk, UAV, UAV-GC, DNR, bouwteam, alliantie) en het aanbestedingsrecht. Tot het publiekrechtelijke bouwrecht behoort naast het algemene bestuursrecht op grond van de Awb onder andere het omgevingsrecht, waarbinnen dan weer het ruimtelijke ordeningsrecht, grondbeleid, milieurecht, omgevingsvergunningen etc.

Wetenschappelijk onderzoek wordt binnen het IBR op verschillende manieren verricht. Er worden proefschriften geschreven. Er worden artikelen geschreven. Er wordt onderzoek gedaan in opdracht van bijvoorbeeld de rijksoverheid naar de mogelijkheden van verbetering van wetgeving of naar een optimale toepassing van wetgeving. Altijd onafhankelijk en altijd met oog voor de praktijk.

Het bouwrecht is breed en de wetgeving verandert voortdurend. Ook verschijnt op bouwrechtelijk gebied steeds weer jurisprudentie op zowel Europees als nationaal niveau. Van zowel rechters als arbiters (bijvoorbeeld de Raad van Arbitrage voor de Bouw).

 

Het IBR volgt alle ontwikkelingen op de voet. Topsprekers nemen deelnemers steeds mee met de laatste ontwikkelingen die de professional niet mag missen en waarvan hij de praktische gevolgen moet kennen.

Dat het bouwrecht breed is en de wetgeving steeds verandert vraagt ook om publicaties die up to date zijn en om publicaties die met voldoende diepgang de gevolgen van nieuwe wetgeving en jurisprudentie ontsluiten. Het IBR zorgt daarvoor door middel van het uitgeven van het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR), de wekelijkse online attendering Actualiteiten Bouwrecht en een jaarlijks aanbod aan handboeken, praktijkboeken, toelichtingen en handleidingen op allerlei onderwerpen met betrekking tot het brede vak bouwrecht.