Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • De minister van Economische Zaken en Klimaat moet een nieuw besluit nemen over de gaswinning in Groningen. Zijn eerdere besluit om de komende vijf jaar 21,6 miljard kubieke meter per gasjaar te winnen, heeft hij niet goed onderbouwd. Dat oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van vandaag (15 november 2017). Zo heeft de minister het risico voor de mensen in het aardbevingsgebied niet genoeg betrokken in zijn motivering. Hij heeft ook niet gemotiveerd waarom de leveringszekerheid als ondergrens is genomen voor de hoeveelheid te winnen gas, ondanks de onzekerheid over de gevolgen. Bovendien heeft hij niet duidelijk gemaakt welke maatregelen mogelijk zijn om de behoefte aan gas te beperken. De minister krijgt een jaar de tijd om een nieuw, beter onderbouwd besluit te nemen. Tot die tijd ligt de gaswinning niet stil. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in de uitspraak bepaald dat de NAM in de tussenliggende periode gas mag blijven winnen.

  Lees meer
 • Van 1 tot en met 3 november 2017 hield het International Platform of Experts in Planning Law de 11e jaarlijkse conferentie aan de Samuel Neaman Institute for National Policy Research van de Technion University in Haifa, Israël. Tijdens deze conferentie stond het onteigenen van land voor stadsuitbreiding centraal. Deelnemers kwamen uit Israël, Portugal, Spanje, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Denemarken, Duitsland, Polen, Finland, Verenigde Staten en China. Namens Nederland was Jacco Karens aanwezig. Dit is een korte weergave van observaties tijdens de presentaties en gesprekken.

  Lees meer
 • Het Rijk gaat in stedelijke gebieden met de grootste vraag naar woningen een actievere en regisserende rol spelen. Op korte termijn starten met gemeenten, woningcorporaties, bouwers en investeerders gesprekken die moeten leiden tot afspraken over het versnellen van de woningbouwproductie. Ook komt er permanent landelijk overleg met brancheorganisaties en belanghebbenden.

  Lees meer
 • De renovatie van paleis Huis ten Bosch pakt 4,1 miljoen duurder uit: 63,1 miljoen in plaats van 59 miljoen euro. Hiervan is 1,1 miljoen prijsindexatie: door de aantrekkende economie zijn de prijzen van bouwproducten, uurlonen en bouwplaatskosten gestegen. Daarnaast is 3 miljoen extra nodig door bouwkundige tegenvallers. Dat schrijft staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) aan de Tweede Kamer.

  Lees meer
 • De bouw opdrachten in B&U en infrastructuur groeien. Gaat het aantal geschillen voor te leggen aan arbiters of rechters ook groeien? Of hebben de ontwikkelingen op het gebied van hoe om te gaan met elkaar laten zien dat daar geen noodzakelijk causaal verband zit?

  Lees meer