Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • Op 29 maart 2017 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak (201600689/1/R1; ECLI:NL:RVS:2017:868) inzake het bestemmingsplan "1e reparatieherziening bestemmingsplan buitengebied" van de gemeente Peel en Maas. Het bestemmingsplan is op 15 december 2015 vastgesteld ter reparatie van het bestemmingsplan "Buitengebied Peel en Maas" dat is vastgesteld door de raad van de gemeente Peel en Maas op 5 februari 2013. Van dit laatste bestemmingsplan is door de Afdeling op 24 december 2014 een aantal plandelen vernietigd. Een belangrijk aandachtspunt, hieronder besproken door prof. dr. ir. A.G. Bregman, betreft de toekenning van een bestemming aan voormalige agrarische bedrijfswoningen.

  Lees meer
 • “Parijs en een omslag naar een circulaire economie zijn alleen te realiseren door een revolutionaire aanpak in de bouw”. Met die woorden overhandigde Taskforce-voorzitter Bernard Wientjes vandaag (28 maart 2017) het eerste exemplaar van De Bouwagenda aan het Kabinet. De ambitieuze vernieuwingsagenda bevat een plan van aanpak voor grote maatschappelijke opgaven, zoals het toekomstbestendig maken van onze infrastructuur, de vernieuwing en verduurzaming van huizen en gebouwen, het gezond maken van scholen en de integratie van ICT- en datatoepassingen in de bouw.

  Lees meer
 • In 2016 is, voor het derde achtereenvolgende jaar, het aantal openbare aanbestedingen van architectuuropdrachten gedaald. Het gebruik van de openbare procedure (nationaal en Europees) blijft teruglopen ten gunste van de Europese niet-openbare procedure. Dat is een aanbestedingsprocedure in twee rondes. Na voorselectie van de partijen die zich als gegadigde hebben aangemeld, gaan de geselecteerden door naar de tweede ronde - de eigenlijke inschrijving.

  Lees meer
 • De overheid heeft weinig structurele kennis over het aanbesteden van open source software. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport van PBLQ dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties onlangs presenteerde aan de Tweede Kamer.

  Lees meer
 • De Rechtsbeschermingsrichtlijn bij aanbestedingen is effectief, zo blijkt uit evaluatie van de Europese Commissie. Maar de Commissie ziet ook dat ondersteunende maatregelen de richtlijn verder kunnen versterken.

  Lees meer