Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • Het kabinet wijst twee extra gebieden aan voor de bouw van windmolenparken op zee. Het gaat om twee stroken binnen de zogenoemde 12-mijlszone tussen 18,5 en 22 kilometer uit de kust. De aanwijzing vindt plaats in de Rijksstructuurvisie Aanvulling gebied Hollandse Kust. De twee extra stroken sluiten aan op eerder aangewezen gebieden buiten de 12-mijlszone. Met het aanwijzen van de nieuwe gebieden kan in gebied Hollandse Kust (zuid) 1400 MW worden gerealiseerd en in Hollandse Kust (noord) 700 MW en brengt het kabinet het doel van 16% duurzame energie in 2023 dichterbij.

  Lees meer
 • De ruim 60 miljard euro aan goederen en diensten die nu jaarlijks door alle overheden in Nederland worden aangeschaft moeten veel duurzamer worden. Daarvoor hebben op donderdag 8 december vertegenwoordigers van allerlei overheidsorganisaties op uitnodiging van staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) hun handtekening gezet onder het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Hiermee verplichten zij zich met veel scherpere eisen voor hun inkoop van goederen en diensten. Deze eisen variëren van effecten die de producten en diensten hebben op het milieu tot aan arbeidsomstandigheden in de fabrieken waar de producten worden gemaakt.

  Lees meer
 • De Energieagenda die vandaag door minister Kamp van Economische Zaken is gepresenteerd, geeft aan hoe in Nederland in 2050 nauwelijks nog CO2 wordt uitgestoten. In de energietransitie stuurt het kabinet op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). Daarbij is het belangrijk dat de investeringen die de komende jaren in Nederland worden gedaan, passen bij een CO2-arme energievoorziening. Op deze manier benutten we de economische kansen die de energietransitie met zich meebrengt.

  Lees meer
 • Er kan de laatste tijd geen week voorbij gaan of er is wel een congres, publicatie of rapport dat ziet op nieuwe innovatieve technieken die (mede) hun toepassing in de bouw en infrastructuur vinden. Hieronder geeft mr. dr. E.M. Bruggeman een kort overzicht.

  Lees meer
 • Maastricht Aachen Airport mag de volledige lengte van de start- en landingsbaan gaan gebruiken, zodat grotere en zwaardere vliegtuigen gebruik kunnen gaan maken van de luchthaven. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu. De luchthaven wil hiermee op termijn weer rendabel worden en positief bijdragen aan de (regionale) werkgelegenheid, de bereikbaarheid, het vestigingsklimaat en het toerisme. De milieu– en geluidseffecten blijven vallen binnen de huidige gebruiksvergunning.

  Lees meer