Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • Recent heeft de staat New York de vakantieverhuur van woningen voor korte periodes aan banden gelegd. Het betrof daarbij vooral verhuur via de bemiddelingssite AirBnb. Inmiddels kunnen de meeste grote steden in het Westen wel spreken van een haat-liefdeverhouding met deze vorm van deeleconomie; enerzijds brengt het toerisme veel geld in het laatje, anderzijds zorgt het voor overlast en onaanvaardbare druk op de leefomgeving. In dit redactioneel bespreekt mr. J.J. Karens de mogelijkheden en problemen van regulering van tijdelijke verhuur.

  Lees meer
 • Provincies, gemeenten en waterschappen in Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland en Fryslân hebben samen met Natuurmonumenten en Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (namens de Coalitie Bescherm de Kust), als ook de drinkwaterbedrijven, ANWB, StrandNederland, NBTC en Staatsbosbeheer een principe overeenkomst bereikt over het Kustpact. Onder leiding van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) zijn er voorlopige afspraken gemaakt over nieuwe recreatieve bebouwing in de kustzone. Het voorlopige Kustpact is naar de partijen gestuurd en wordt op korte termijn door de besturen besproken.

  Lees meer
 • De provincie Groningen stapt naar de Raad van State om het gaswinningsbesluit van de regering aan te vechten. 'In vijf jaar kan er van alles gebeuren. De provincie wil dat de gaswinning de komende jaren verder omlaag gaat.' De veiligheid van de inwoners is een factor die in het gaswinningsbesluit meegewogen moet worden. Daar wordt aan gewerkt maar niet snel genoeg, aldus de provincie.

  Lees meer
 • Energie besparen doe je nu. Dat is het motto van een campagne om huiseigenaren te stimuleren hun dak, vloer, gevel, spouwmuur of ramen te isoleren. Veel mensen hebben geen idee wat isolatie kost, en 60 tot 70% schat te laag in wat het oplevert. Uit een enquête blijkt dat de helft van de ondervraagden wel (zeer) geïnteresseerd is in energiebesparende maatregelen. Energiebesparing scheelt in de stookkosten, levert meer comfort in huis op en is goed voor het milieu. Ruim 70% vindt het (zeer) belangrijk dat de overheid energiebesparing stimuleert. Veel mensen (71%) kennen de verschillende mogelijkheden. Slechts een kwart weet dat er subsidie bestaat voor energiebesparende maatregelen.

  Lees meer
 • Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met de stand van zaken te aanzien van de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming en de uitvoering van de aanvaarde moties en gedane toezeggingen in het kader van de voorhang van de op de wet gebaseerde uitvoeringsregelgeving, het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming.

  Lees meer