Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Uitgelichte publicaties

Actualiteiten Bouwrecht

 • De bevoegdheden van de provincie inzake het vaststellen van algemene regels en het geven van een reactieve aanwijzing worden steeds belangrijker in de ruimtelijke ordening. Gemeenten die een bestemmingsplan opstellen of een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van een bestemmingsplan in strijd met algemene regels van de provincie, kunnen te maken krijgen met die regels en kunnen soms een aanwijzing van de provincie krijgen. Zowel de algemene regels als de reactieve aanwijzing zijn een belangrijke factor waarmee rekening gehouden moet worden bij het overwegen van een bouwproject of gebiedsontwikkeling.

  Lees meer
 • Terwijl de bouw een van de sterkst groeiende bedrijfstakken is, daalt het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwbouwwoningen. Voor zowel koop- als huurwoningen (koop en huur) liggen de aantallen aanzienlijk lager dan een jaar geleden. Dat blijkt uit de kwartaalmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS. Een kanttekening bij de positieve ontwikkelingen in de bouwsector is dat de stijging van het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een vergunning is verleend niet doorzet, althans vooralsnog niet.

  Lees meer
 • Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) stuurt de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van der Linde (VVD) over het artikel ‘Bouw faalt als keurmeester van zichzelf’.

  Lees meer
 • Dat particulieren tegenwoordig zonder vergunning dakkapellen, aanbouwen en overkappingen kunnen bouwen, is fijn voor de betreffende bewonder, maar slecht voor de leefbaarheid van de wijk. Groen verdwijnt, waterbergend vermogen loopt terug en hittestress neemt toe. De Gemeente Utrecht onderzocht – als eerste gemeente – de impact van vergunningvrij bouwen op de stad.

  Lees meer
 • Het publiekrechtelijk bouwrecht is omvangrijk: het bestuursrecht, omgevingsrecht en bestuursprocesrecht komen op een unieke wijze bijeen. In een bouwproject is dat steeds merkbaar en wordt het publiekrechtelijk bouwrecht als ingewikkeld ervaren. Gedegen kennis over deze wet- en regelgeving en de samenhang tussen het bestuursrecht, omgevingsrecht en bestuursprocesrecht is cruciaal voor juristen/advocaten die bij bouwprojecten betrokken zijn. Deze unieke kennis biedt het Instituut voor Bouwrecht in de meerdaagse cursus publiekrechtelijk bouwrecht. Deskundige docenten die hun sporen hebben verdiend in het publiekrechtelijk bouwrecht, begeleiden u door de publiekrechtelijke wet-en regelgeving die voor de bouw en gebiedsontwikkeling zo van belang is.

  Lees meer