Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • Minister Van Engelshoven trekt 12 miljoen euro uit om archeologische vindplaatsen rond Schokland, een voormalig eiland in de vroegere Zuiderzee, in stand te houden. Deze archeologische resten worden bedreigd door daling van de bodem en agrarische activiteiten. Ook provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder, Flevo-landschap en waterschap Zuiderzeeland dragen samen 14,6 miljoen euro bij aan het project.

  Lees meer
 • Het kabinet reserveert 130 miljoen euro voor het versterken van de internationale concurrentiepositie van Brainport Eindhoven. In combinatie met bijdragen vanuit de regio wordt hiermee een totale impuls van 370 miljoen euro gerealiseerd. Een onderscheidend voorzieningenniveau, het aantrekken, opleiden en behouden van jong technisch talent en het realiseren van innovaties met maatschappelijke impact zijn de doelstellingen van de investering. De Brainportregio rond Eindhoven is het laatste project uit het regeerakkoord waar geld voor wordt gereserveerd uit de zogenoemde Regio Envelop. Minister Carola Schouten van LNV schrijft dit vandaag in een brief, mede namens de minister Kajsa Ollongren van BZK en staatssecretaris Mona Keijzer van EZK, aan de Tweede Kamer.

  Lees meer
 • Gemeenten doen veel te weinig om omwonenden te betrekken bij grote bouwprojecten in de buurt. Bewoners die hiermee te maken hebben, geven hun gemeente gemiddeld een 4,4. Dit blijkt uit ledenonderzoek van Vereniging Eigen Huis.

  Lees meer
 • De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (16 maart 2018) uitspraak gedaan in een zaak over een exploitatieplan. In een exploitatieplan staan de kosten die grondeigenaren aan de gemeente moeten betalen in verband met de ontwikkeling van een gebied binnen een gemeente.

  Lees meer
 • Het kabinet trekt 130 miljoen euro uit voor verbeteringen in Rotterdam Zuid op het gebied van wonen, onderwijs, werken, veiligheid en cultuur. De gemeente Rotterdam heeft de intentie om dit met haar partners te verdubbelen tot 260 miljoen. In het regeerakkoord is afgesproken de leefbaarheid in de verschillende regio’s van Nederland te versterken. Rotterdam Zuid is een van de projecten die in het regeerakkoord zijn genoemd. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en tevens coördinerend minister voor de afspraken met de regio’s, schrijft dit vandaag in een brief mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren aan de Tweede Kamer.

  Lees meer