Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Uitgelichte publicaties

Actualiteiten Bouwrecht

 • Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat blijken er na de koop van een woning knallende geluiden te horen. Is dit in strijd met de verplichting (art. 7:17 BW) dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt? Daarvan is geen sprake indien de zaak niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Het hof Arnhem-Leeuwarden is van oordeel dat de knallende geluiden de nachtrust verstoren en in de weg staan aan een normaal gebruik van de woning, hieronder bespreekt prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis kort deze uitspraak. Alle aspecten van koop en verkoop van onroerend goed komen aan de orde op 11 oktober in de IBR cursus Recht van koop van nieuwbouw onroerend goed en koop en levering van bestaand onroerend goed.

  Lees meer
 • Op 29 september houdt de Commissie Wonen en Rijksdienst en ronde tafel-bijeenkomst over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Het Instituut voor Bouwrecht is voor die bijeenkomst ook uitgenodigd haar en heeft daar visie op het voorstel mogen toelichten in een korte nota.(1) Op deze plaats wordt door mr. dr. E.M. Bruggeman uitgebreider stilgestaan bij een aantal aandachtspunten.(2)

  Lees meer
 • In 2014 is het pilotproject Zeeburgereiland gestart. In het project hebben de gemeente Amsterdam en De Alliantie samen gezocht nieuwe vormen van samenwerking die leiden tot meer flexibiliteit en snellere bouw. Een belangrijk onderdeel van de pilot was de gebruikmaking van een private kwaliteitsborger. Deze pilot voorziet anders dan in de toekomstige Wkb nog wel in een duidelijke rol voor de gemeente als vergunningverlener. In het kader van het leerproces kijkt de gemeente op afstand mee, zowel in toetsing als in toezicht. Overigens is het project in zijn volle breedte veel meer dan alleen private kwaliteitsborging. Omdat ook procesafspraken zijn gemaakt over welstand en bestemmingsplan past de pilot teven binnen het experiment ‘Eenvoudig beter’ in het kader van de nieuwe Omgevingswet.

  Lees meer
 • De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst houdt op donderdag 29 september 2016 een rondetafelgesprek Kwaliteitsborging voor het bouwen (10.30 – ca. 14.15 uur in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer). De bespreking is openbaar. Hieronder is de schriftelijke inbreng van het Instituut voor Bouwrecht (IBR) te vinden.

  Lees meer
 • De ministerraad heeft op voorstel van minister Kamp van Economische Zaken besloten over het definitief instemmingsbesluit gaswinning uit het Groningenveld. Met dit besluit wordt het winningsniveau voor de komende jaren vastgesteld en neemt het kabinet extra maatregelen om de veiligheid in Groningen te vergroten en de schade te verminderen.

  Lees meer