Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • Social return is een onderwerp dat de afgelopen jaren sterk in de belangstelling staat. Met de vaststelling van de nieuwe teksten voor Social return door de Beheerraad Aanbesteden en Contracteren zijn vanaf nu uniforme teksten beschikbaar voor RAW-bestekken.

  Lees meer
 • Minister Schultz voelt niets voor een verplichte watertoets in de Omgevingsvisie. Het watersysteem maakt deel uit van de leefomgeving en krijgt sowieso een plaats in het strategische document. Deze instructieregel is de opvolger van de juridische borging van de huidige watertoets. Aldus minister Schultz van Infrastructuur en Milieu in haar antwoord op vragen van de Eerste Kamer over de ontwerpbesluiten van de Omgevingswet.

  Lees meer
 • Museum Naturalis in Leiden kan de verbouwing die op last van de rechter is stopgezet, hervatten. Het museum heeft een schikking getroffen met architect Fons Verheijen.

  Lees meer
 • De NVvA hecht grote waarde aan goed onderwijs en wil dit bevestigen door het uitloven van een (in principe) tweejaarlijkse scriptieprijs. Deze bestaat uit één prijs, toe te kennen aan een (ex-) student die een scriptie heeft geschreven op het gebied van het aanbestedingsrecht. Het vakgebied aanbestedingsrecht dient breed te worden opgevat.

  Lees meer
 • De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht tot benoeming van mr. B.J. van Ettekoven als voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Mr. Bart Jan van Ettekoven is op dit moment voorzitter van de Ruimtelijke-ordeningskamer van de Afdeling bestuursrechtspraak. Met ingang van 1 mei 2017 zal hij mr. J.E.M. Polak opvolgen, die de functie van voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak dan precies zeven jaar heeft bekleed. Jaap Polak blijft na zijn terugtreden als voorzitter lid van de Afdeling bestuursrechtspraak.

  Lees meer