Instituut voor Bouwrecht

Het Instituut voor Bouwrecht is het onafhankelijke kenniscentrum op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht. De missie van het IBR is het op onafhankelijke wijze bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht.

Lees meer

Uitgelichte publicaties

Actualiteiten Bouwrecht

 • Op 29 september houdt de Commissie Wonen en Rijksdienst en ronde tafel-bijeenkomst over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Het Instituut voor Bouwrecht is voor die bijeenkomst ook uitgenodigd haar en heeft daar visie op het voorstel mogen toelichten in een korte nota.(1) Op deze plaats wordt door mr. dr. E.M. Bruggeman uitgebreider stilgestaan bij een aantal aandachtspunten.(2)

  Lees meer
 • In 2014 is het pilotproject Zeeburgereiland gestart. In het project hebben de gemeente Amsterdam en De Alliantie samen gezocht nieuwe vormen van samenwerking die leiden tot meer flexibiliteit en snellere bouw. Een belangrijk onderdeel van de pilot was de gebruikmaking van een private kwaliteitsborger. Deze pilot voorziet anders dan in de toekomstige Wkb nog wel in een duidelijke rol voor de gemeente als vergunningverlener. In het kader van het leerproces kijkt de gemeente op afstand mee, zowel in toetsing als in toezicht. Overigens is het project in zijn volle breedte veel meer dan alleen private kwaliteitsborging. Omdat ook procesafspraken zijn gemaakt over welstand en bestemmingsplan past de pilot teven binnen het experiment ‘Eenvoudig beter’ in het kader van de nieuwe Omgevingswet.

  Lees meer
 • De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst houdt op donderdag 29 september 2016 een rondetafelgesprek Kwaliteitsborging voor het bouwen (10.30 – ca. 14.15 uur in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer). De bespreking is openbaar. Hieronder is de schriftelijke inbreng van het Instituut voor Bouwrecht (IBR) te vinden.

  Lees meer
 • De ministerraad heeft op voorstel van minister Kamp van Economische Zaken besloten over het definitief instemmingsbesluit gaswinning uit het Groningenveld. Met dit besluit wordt het winningsniveau voor de komende jaren vastgesteld en neemt het kabinet extra maatregelen om de veiligheid in Groningen te vergroten en de schade te verminderen.

  Lees meer
 • Afgelopen voorjaar heeft de KNMI scenario’s voor de verandering van het klimaat in Nederland gepresenteerd. We kunnen ons op gaan maken voor extremer weer, met alle gevolgen die dat ook voor onze ruimtelijke planning en vastgoed oplevert. Hoe passen wij ons aan de nieuwe omstandigheden aan? Vastgoedprojecten, doorgaans gestuurd door private partijen, worden vaak gestuurd door financiële korte termijn-optimalisatie. De gevolgen van klimaatverandering en extreem weer spreiden zich uit over een zeer lange termijn en daarom is het voor actoren in vastgoed en ruimtelijke planning soms lastig om daar rekening mee te houden. Het lange termijn risico van klimaatverandering heeft ervoor gezorgd dat zowel publieke als private sectoren hun primaire focus van klimaatmitigatie hebben verlegd naar risicomitigatie, veerkracht en adaptatie. Een recent onderzoek van Jesse Michael Keenan dat hij als dissertatie aan de TU Delft verdedigd heeft laat de conceptuele verbindingen zien die de fysieke en sociale aspecten van adaptatievermogen verenigd en hoe uiteindelijk het lange-termijn adaptatievermogen vormgegeven wordt. Met andere woorden; wat maakt het dat zowel private als publieke actoren in vastgoed en ruimtelijke planning zich aanpassen aan en anticiperen op de veranderende omstandigheden. Keenan beschrijft in zijn onderzoek het door hem onderzochte adaptatievermogen van verschillende actoren in de vastgoedsector in New York City.

  Lees meer