Wiki

UAV en UAV-GC

De UAV worden al jaren gebruikt als algemene voorwaarden tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer (bv. aannemers). Al sinds begin vorige eeuw worden deze voorwaarden gehanteerd. In eerste instantie diende de voorwaarden enkel voor de overeenkomst tussen rijksoverheid en de aannemers, tegenwoordig is toepassing ervan in Nederland vrijwel de standaard geworden. Ruim 15 jaar terug is daar de UAV-GC bijgekomen. Deze voorwaarden hebben als doel geïntegreerde samenwerkingsvormen juridisch vorm te geven. Op deze pagina geven wij u meer informatie over beide sets algemene voorwaarden en laten we de verschillen tussen beide zien. 

Waar staat UAV voor?

UAV staat voor Uniforme Administratieve Voorwaarden.  Het zijn de voorwaarden waarin de aanneming van werk, de uitvoering door de aannemer van het door de opdrachtgever aangeleverde ontwerp, wordt geregeld. De aannemer is dus enkel belast met de uitvoering van het ontwerp, met de ontwerpwerkzaamheden houdt hij zich in beginsel niet bezig.

Het verschil tussen UAV & UAV-GC

De toevoeging -GC staat voor geïntegreerde contracten. Dit houdt in dat een aannemer (of zijn ontwerpteam) het ontwerp creëert en vervolgens ook de uitvoeringswerkzaamheden voor zijn/haar rekening neemt. Het is belangrijk om te weten dat bij de UAV-GC de opdrachtnemer een deel van het risico draagt, voornamelijk het ontwerprisico. In tegenstelling tot de UAV waar de opdrachtgever vaak een groot gedeelte van het ontwerprisico draagt. Daarnaast is het verschil met de UAV dat de vraag van de opdrachtgever en de uitwerking ervan meer functioneel wordt beschreven in plaats van gedetailleerd. De opdrachtgever beschrijft hierbij de verwachtingen. De opdrachtnemer bepaalt hoe deze gerealiseerd zullen worden. 

Een ander groot verschil is dat de opdrachtgever bij UAV-GC veel minder betrokken is bij de handhaving. De opdrachtgever heeft een veel afstandelijkere rol. Zijn betrokkenheid bij de realisering uit zich, indien dit is overeengekomen, voornamelijk door toetsing en acceptatie. 

De UAV & UAV-GC worden gebruikt in verschillende sectoren zoals: grond-, weg- en waterbouwsector en in de algemene bouwsector.

Volg een studiebijeenkomst of cursus over de UAV of de UAV-GC

Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen per project kiezen welke set voorwaarden (UAV of UAV-GC) gebruikt worden. Het grootste verschil zit hem in de rol die de opdrachtgever heeft en zijn verantwoordelijkheden. Bij het IBR verzorgen wij diverse cursussen en studiebijeenkomsten over de verschillende contractvormen en bijbehorende algemene voorwaarden. U kunt zich hier eenvoudig voor inschrijven op onze website. Gedurende het gehele jaar organiseren wij studiebijeenkomsten en cursussen over de verschillende aspecten van de UAV en de UAV-GC. Neemt u daarom eens een kijkje in onze ‘agenda’. Hier vindt u ook meer informatie over de inhoud van een studiebijeenkomst of een cursus. 

Meer informatie

Vond je dit wiki artikel interessant?

Dan bevelen we de volgende cursussen en bijeenkomsten aan: