Bouwrecht in kort bestek (10e geheel herziene druk)

10 druk | ISBN 9789463150972 | NUR 822 | 2024 | 422 pagina's

Samenvatting

Bouwrecht in kort bestek: een goede basis voor studie en praktijk. Het bouwrecht is een veelomvattend rechtsgebied. De grenzen lopen van auteursrecht, aanbestedingsrecht naar mededingingsrecht, tot wettelijk en contractueel geregeld bouwcontractenrecht.

Het bouwrecht kan vanuit vele invalshoeken worden benaderd en dat gebeurt in dit boek. Behandeling van onderwerpen als het omgevingsrecht, vergunningen, aanbesteding, aanneming van werk, bouwcontracten, adviseursrecht, verzekeringsrecht en bouwrechtspraak geschiedt door specialisten op het betreffende vakgebied. Veel literatuur en jurisprudentie worden besproken, zodat de lezer over een goed fundament beschikt om kennis over de diverse onderwerpen verder uit te bouwen. De uitgebreide inhoudsopgave maakt het boek snel toegankelijk.

Redactie:
prof. mr. dr. E.M. Bruggeman & mr. R.W.M. Kluitenberg

Auteurs:
prof. dr. ir. A.G. Bregman
prof. mr. dr. E.M. Bruggeman
mr. ir. F.M. van Cassel – van Zeeland
mr. N. van Wijk – van Gilst
prof. mr. K.J. de Graaf
prof. mr. dr. S. van Gulijk
prof. mr. C.E.C. Jansen
mr. D. Krijvenaar
prof. mr. C.M.D.S. Pavillon
mr. J.I. Roos
mr. F.R.A. Schaaf
prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans
mr. dr. H.P.C.W. Strang
mr. S. Triches
mr. A.G.J. van Wassenaer

Inhoudsopgave

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman

Directeur Instituut voor Bouwrecht Hoogleraar bouwrecht TU Delft

mr. R.W.M. (Rob) Kluitenberg

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.