IBR Scriptieprijzen

Het Instituut voor Bouwrecht heeft o.a. als taak het bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht alsmede het bevorderen van het onderwijs in het bouwrecht. Daartoe heeft het Instituut voor Bouwrecht leerstoelen bouwrecht in het leven geroepen aan de Universiteiten van Leiden, Groningen, Tilburg en Delft. Al deze leerstoelen mogen zich verheugen in grote aantallen studenten die het vak bouwrecht volgen, terwijl naast de reguliere studenten ook het contractonderwijs in bouwrecht jaarlijks studenten trekt. Het Instituut voor Bouwrecht heeft grote waardering voor dit onderwijs en heeft daarom de tweejaarlijkse scriptieprijzen in het leven geroepen.

Instituut voor Bouwrecht Scriptieprijs Publiekrecht

en de

Instituut voor Bouwrecht Scriptieprijs Privaatrecht

De prijzen bestaan beide uit een eerste en tweede prijs. Aan de eerste prijs is een bedrag van € 1000,- verbonden en aan de tweede prijs een bedrag van € 500,-. Daarnaast is het mogelijk dat een scriptie een eervolle vermelding krijgt.

Het vakgebied bouwrecht dient breed opgevat te worden. Er onder vallen alle juridische onderwerpen die te maken hebben met het tot stand brengen en houden van alle onroerende zaken, waaronder gebouwen alsmede andere bouwwerken (waaronder grondwerken en infrastructurele werken) in de ruimste zin van het woord. Vergelijk de omschrijving van het vak in het eerste hoofdstuk van het boek Bouwrecht in kort bestek.

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht. Tevens kunnen de winnende scripties worden voorgelegd aan de redactie van het Tijdschrift voor Bouwrecht met de suggestie deze eventueel na bewerking te publiceren. Deze prijs staat open voor studenten van alle Nederlandse universiteiten alsmede van de Nederlandse Antillen en Aruba.

De jury voor de IBR Scriptieprijs Privaatrecht wordt gevormd door: prof. mr. dr. E.M. Bruggeman, prof. mr. J.M. Hebly (t/m 2023), prof. mr. C.E.C. Jansen en prof. mr. F.J. Vonck (vanaf 2024). De jury voor de IBR Scriptieprijs Publiekrecht wordt gevormd door: prof. mr. A.G.A. Nijmeijer, prof. mr. J. Struiksma en prof. mr. K.J. de Graaf. Prof. mr. dr. E.M. Bruggeman is voorzitter van beide jury’s.

De scriptieprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt. Op 8 december 2023 heeft de uitreiking van de 2022/23 editie plaatsgevonden.

Het Instituut roept alle studenten die een scriptie met een bouwrechtelijk onderwerp schreven, welke scriptie met een 8 of hoger is beoordeeld, op deze scriptie te mailen naar het Instituut voor Bouwrecht, t.a.v. de secretaris van beide jury’s, mr. Rob W.M. Kluitenberg, rwmkluitenberg@ibr.nl.

Het IBR Scriptieprijzen Reglement kan hier worden gedownload.

De prijzen zijn mede mogelijk gemaakt door Heijltjes Advocaten (Heilig Landstichting), Infense Advocaten (Deventer), Hemwood Advocaten (Amsterdam) en LGL legal (Bergen op Zoom).

+++

De jury en het IBR willen de scribenten bedanken en complimenteren voor het vele verzette werk. Vrijdag 8 december 2023, tijdens de VBR-jaarvergadering, heeft prof. mr. dr. E.M. Bruggeman de IBR Scriptieprijs 2022/23 aan de volgende prijswinnaars uitgereikt:

(vlnr: Rutger Fennema, Iris van Willegen, Thomas ten Berge en Robin Scheffers. Niet op de foto: Feyoena Crommelin. Foto: Rob Kluitenberg)

Privaatrecht

Lees hier het juryrapport.

Publiekrecht

Lees hier het juryrapport.