Meest recente scripties:

IBR Scriptieprijzen

Het Instituut voor Bouwrecht heeft o.a. als taak het bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht alsmede het bevorderen van het onderwijs in het bouwrecht.

Daartoe heeft het Instituut voor Bouwrecht leerstoelen bouwrecht in het leven geroepen aan de Universiteiten van Leiden, Groningen, Tilburg en Delft. Al deze leerstoelen mogen zich verheugen in grote aantallen studenten die het vak bouwrecht volgen, terwijl naast de reguliere studenten ook het contractonderwijs in bouwrecht jaarlijks studenten trekt.

Het Instituut voor Bouwrecht heeft grote waardering voor dit onderwijs en heeft daarom de tweejaarlijkse scriptieprijzen, de

Instituut voor Bouwrecht Scriptieprijs Publiekrecht

en de

Instituut voor Bouwrecht Scriptieprijs Privaatrecht

in het leven geroepen. De prijzen bestaan beide uit een eerste en tweede prijs. Aan de eerste prijs is een bedrag van € 1000,- verbonden en aan de tweede prijs een bedrag van € 500,-. Daarnaast is het mogelijk dat een scriptie een eervolle vermelding krijgt. Het vakgebied bouwrecht dient breed opgevat te worden. Er onder vallen alle juridische onderwerpen die te maken hebben met het tot stand brengen en houden van alle onroerende zaken, waaronder gebouwen alsmede andere bouwwerken (waaronder grondwerken en infrastructurele werken) in de ruimste zin van het woord. Vergelijk de omschrijving van het vak in het eerste hoofdstuk van het boek Bouwrecht in kort bestek. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht. Tevens kunnen de winnende scripties worden voorgelegd aan de redactie van het Tijdschrift voor Bouwrecht met de suggestie deze eventueel na bewerking te publiceren. Deze prijs staat open voor studenten van alle Nederlandse universiteiten alsmede van de Nederlandse Antillen en Aruba.

De jury voor de IBR Scriptieprijs Privaatrecht wordt gevormd door:
prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis
prof. mr. J.M. Hebly
prof. mr. C.E.C. Jansen

De jury voor de IBR Scriptieprijs Publiekrecht wordt gevormd door:
prof. mr. N.S.J. Koeman 
prof. mr. J. Struiksma 
prof. mr. K.J. de Graaf

Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis is voorzitter van beide jury’s.

De scriptieprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt, de eerst volgende uitreiking zal in het najaar van 2019 plaatsvinden. Het Instituut roept alle studenten die een scriptie met een bouwrechtelijk onderwerp schreven, welke scriptie met een 8 of hoger is beoordeeld, op deze scriptie vóór 31 augustus 2019 op te sturen aan het Instituut voor Bouwrecht, Postbus 93077, 2509 AB DEN HAAG, t.a.v. de secretaris van beide jury’s, dhr. mr. J.J. Karens.

Het IBR Scriptieprijzen Reglement  kan hier worden gedownload.

De prijzen worden mede mogelijk gemaakt door Heijltjes Advocaten uit Heilig Landstichting en Haans Advocaten uit Bergen op Zoom.

De jury en het IBR willen de scribenten bedanken en complimenteren voor het vele verzette werk.

Donderdag 7 december 2017, tijdens de VBR-jaarvergadering, heeft de Voorzitter van de jury’s, de IBR Scriptieprijs 2016/2017 aan de volgende prijswinnaars uitgereikt:

Prijswinnaars van de IBR scriptieprijs 2016/17 (foto: Rob Kluitenberg)

Privaatrecht

  • 1e prijs: Mr. M.N. Bakker (Marloes) ‘Kostbaar en tijdrovend. een onderzoek naar de procedure voor de wijziging van de akte van splitsing in appartementsrechten.’
  • 2e prijs: G.B.J. Hofmeijer MSc (Gerben) ‘Optimizing the usability of the innovation partnership procedure for contracting authorities’

Klik hier voor het juryrapport IBR Scriptieprijs Privaatrecht.

Publiekrecht

  • 1e prijs: Mr. R. Sillevis Smitt (Roel) ‘Gebruik ruimte; Over het herverdelen van gebruiksruimte in het omgevingsplan en de verbinding met het beleidsconcept ‘gebruiksruimte”.
  • 2e prijs: Mr. W.R. Beukhof (Robert) ‘Globale omgevingsplannen en planschade: een oplossing in zicht’
  • Eervolle vermelding voor: Mr. M. Buitenhuis (Marietta) ‘Vergelijking tussen de rol van de gemeenteraad bij het bestemmingsplan en het omgevingsplan. Handleiding voor het mengpaneel geluid en geur’

  Klik hier voor het juryrapport IBR Scriptieprijs Publiekrecht.