IBR Scriptieprijzen

Het Instituut voor Bouwrecht heeft o.a. als taak het bevorderen van de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht alsmede het bevorderen van het onderwijs in het bouwrecht. Daartoe heeft het Instituut voor Bouwrecht leerstoelen bouwrecht in het leven geroepen aan de Universiteiten van Leiden, Groningen, Tilburg en Delft. Al deze leerstoelen mogen zich verheugen in grote aantallen studenten die het vak bouwrecht volgen, terwijl naast de reguliere studenten ook het contractonderwijs in bouwrecht jaarlijks studenten trekt. Het Instituut voor Bouwrecht heeft grote waardering voor dit onderwijs en heeft daarom de tweejaarlijkse scriptieprijzen in het leven geroepen.

Instituut voor Bouwrecht Scriptieprijs Publiekrecht

en de

Instituut voor Bouwrecht Scriptieprijs Privaatrecht

De prijzen bestaan beide uit een eerste en tweede prijs. Aan de eerste prijs is een bedrag van € 1000,- verbonden en aan de tweede prijs een bedrag van € 500,-. Daarnaast is het mogelijk dat een scriptie een eervolle vermelding krijgt.

 

Het vakgebied bouwrecht dient breed opgevat te worden. Er onder vallen alle juridische onderwerpen die te maken hebben met het tot stand brengen en houden van alle onroerende zaken, waaronder gebouwen alsmede andere bouwwerken (waaronder grondwerken en infrastructurele werken) in de ruimste zin van het woord. Vergelijk de omschrijving van het vak in het eerste hoofdstuk van het boek Bouwrecht in kort bestek.

 

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht. Tevens kunnen de winnende scripties worden voorgelegd aan de redactie van het Tijdschrift voor Bouwrecht met de suggestie deze eventueel na bewerking te publiceren. Deze prijs staat open voor studenten van alle Nederlandse universiteiten alsmede van de Nederlandse Antillen en Aruba.

 

De jury voor de IBR Scriptieprijs Privaatrecht wordt gevormd door: prof. mr. dr. E.M. Bruggeman, prof. mr. J.M. Hebly en prof. mr. C.E.C. Jansen. De jury voor de IBR Scriptieprijs Publiekrecht wordt gevormd door: prof. mr. A.G.A. Nijmeijer, prof. mr. J. Struiksma en prof. mr. K.J. de Graaf. Prof. mr. dr. E.M. Bruggeman is voorzitter van beide jury’s.

 

De scriptieprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt, de eerst volgende uitreiking zal in het najaar van 2021 plaatsvinden.

 

Het Instituut roept alle studenten die een scriptie met een bouwrechtelijk onderwerp schreven, welke scriptie met een 8 of hoger is beoordeeld, op deze scriptie vóór 1 september 2021 te mailen naar het Instituut voor Bouwrecht, t.a.v. de secretaris van beide jury’s, dhr. mr. J.J. Karens, jjkarens@ibr.nl.

 

Het IBR Scriptieprijzen Reglement kan hier worden gedownload.

 

De prijzen zijn mede mogelijk gemaakt door Heijltjes Advocaten (Heilig Landstichting), Infense Advocaten (Deventer), Hemwood Advocaten (Amsterdam) en Haans Advocaten (Bergen op Zoom).

 

+++

De jury en het IBR willen de scribenten bedanken en complimenteren voor het vele verzette werk. Donderdag 12 december 2019, tijdens de VBR-jaarvergadering, heeft prof. mr. J. Struiksma de IBR Scriptieprijs 2018/2019 aan de volgende prijswinnaars uitgereikt:

Prijswinnaars van de IBR scriptieprijs 2018/19 (foto: Rob Kluitenberg)

 

Privaatrecht

 

    • 1e prijs: mr. Ida Mae de Waal ‘Een materialenkadaster. Een onderzoek naar de potentie van het concept van een materialenkadaster als efficiënte oplossing voor de mogelijke juridische complicaties met betrekking tot natrekking, die kunnen ontstaan bij het gebruik van het circulaire bedrijfsmodel van het product-dienstsysteem.’

 

    • 2e prijs: mr. Marita Ophof-Copier ‘In hoeverre past de klachtplicht van inschrijvers in een aanbestedingsprocedure, zoals die in de Nederlandse jurisprudentie is ontwikkeld en wordt toegepast, binnen de kaders van het Unierecht, in het bijzonder de rechtsbeschermingsrichtlijn?’

 

Klik hier voor het juryrapport IBR Scriptieprijs Privaatrecht.

 

Publiekrecht

 

    • 1e prijs: mr. Ida Mae de Waal ‘Het gebouwenpaspoort Een onderzoek naar de juridische mogelijkheden om op nationaal niveau een gebouwenpaspoort verplicht te stellen en de vormgeving van een potentiële nieuwe regeling’.

 

    • 2e prijs: mr. Nikky van Asten ‘De Veluwe versus de uitbreiding van luchthaven Lelystad’

 

Klik hier voor het juryrapport IBR Scriptieprijs Publiekrecht.