Studieochtend Contractuele aspecten van een bouwteamovereenkomst

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Nieuw

De aandacht voor een goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bij bouwprojecten groeit met de dag. Bij de vraag wat voor soort contracten samenwerking bevorderen worden bij zowel door publieke als private partijen bouwteam-contracten genoemd. Het bouwteam model staat momenteel zeer in de belangstelling.

Recent zijn twee nieuwe bouwteammodellen gepresenteerd: het DG2020 model van Duurzaam Gebouwd en de Model Bouwteam-overeenkomst 2021 van de Koninklijke Bouwend Nederland. In de praktijk wordt ook nog veel gebruik gemaakt van het Model Bouwteamovereenkomst 1992 (ook wel VG-bouw genoemd) van Bouwend Nederland of varianten daarop.

Tijdens deze bijeenkomst worden de overeenkomsten en verschillen tussen deze drie modellen aan de hand van verschillende onderwerpen besproken. Aan de orde komen:
• Het sluiten van een overeenkomst, wie zijn partij?
• Welke andere overeenkomsten moeten er nog worden gesloten?
• Wat zijn de verplichtingen van partijen?
• Hoe wordt de samenwerking tussen partijen vormgegeven?
• Wat zijn de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van partijen?
• Hoe vindt prijsvorming plaats?
• Wat als partijen uit elkaar gaan?

Wellicht is de Studiemiddag Aanbesteden van een bouwteam op deze dag ook interessant voor u. Voor deelnemers die beide bijeenkomsten op deze dag volgen zal voor een lunch worden gezorgd.

Startdatum

Donderdag 6 juni 2024

Tijdstip

9.15 - 12.45 uur

Dagdelen

1

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 405,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

40

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , ,

08.45 - 09.15 uur ontvangst
09.15 - 10.45 uur inleiding
10.45 - 11.00 uur pauze
11.00 - 12.45 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 110,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. R.G.T. (Rob) Bleeker

Advocaat Rozemond Advocaten

mr. A.M.B. (Andrea) Chao

Advocaat / Partner Bird & Bird (Netherlands) LLP
6
juni
2024
 405,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.