Actualiteitencollege Jurisprudentie omgevingsrecht

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • VERNIEUWD

Het omgevingsrecht blijft volop in beweging. Nieuwe wetgeving en jurisprudentie volgen elkaar in hoog tempo op. In dit actualiteitencollege wordt een aantal relevante ontwikkelingen behandeld. Het accent ligt op de bespreking van recente uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

In dit Actualiteitencollege op 12 december 2024 wordt hoofdzakelijk ingegaan op de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie ten aanzien van handhaving, nadeelcompensatie, grondbeleid (kostenverhaal, onteigening, voorkeursrechten en gedoogplichten), Awb-achtige voor het omgevingsrecht van belang zijnde kwesties alsook een nader te bepalen ad hoc-onderwerp.

In het Actualiteitencursus jurisprudentie omgevingsrecht op 3 december 2024 staan hoofdzakelijk de recente ontwikkelingen met betrekking tot bestemmings- en omgevingsplannen en omgevingsvergunningen centraal en een nader te bepalen ad hoc-onderwerp als bijvoorbeeld natuur, water of milieu. Voor die cursus zie Actualiteitencollege Jurisprudentie omgevingsrecht op 3 december 2024.

Startdatum

Donderdag 12 december 2024

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 405,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 50,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen, adviseurs en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Aantal deelnemers

30

Soort

Actualiteitencolleges

Rechtsgebieden
, , , , ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst

13.30 - 15.00 uur inleiding

15.00 - 15.15 uur pauze

15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 110,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. M.M. (Mirjam) van Driel

Sr. jurist Raad van State

mr. J.A.W. (Jeroen) Huijben

Rechter Rechtbank Oost-Brabant
12
december
2024
 405,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.