Studiemiddag Het aanbesteden van een bouwteam

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Nieuw

Het bouwteam-model wordt al meer dan 60 jaar in Nederland gebruikt en blijft het aan populariteit winnen. In de afgelopen jaren zijn significant meer projecten uitgevoerd met behulp van een bouwteam-overeenkomst. De toename van het werken met bouwteam leidt tot vragen in de praktijk.

In deze bijeenkomst wordt uitgebreid ingegaan op de in de praktijk sterk levende vraag: hoe besteed ik nu een bouwteam-overeenkomst aan?
Belicht worden de belangrijkste uitgangspunten van het aanbestedingsrecht die in het oog moeten worden gehouden als aan de aanbesteding van een bouwteam wordt begonnen. Daarbij wordt om te beginnen besproken op wat het bouwteam is en wanneer dit kan worden ingezet. Wanneer een overeenkomst met een bouwteam wordt aanbesteed rijzen diverse aanbestedingsrechtelijke vragen. In de bijeenkomst wordt onder meer ingegaan op de vraag:

  • hoe de overeenkomst gekwalificeerd moet worden en dus onder welk aanbestedingsregime het valt,
  • hoe selectie en gunning kan worden vormgegeven,
  • hoe om te gaan met de bouwteamfase en de wijzigingen die gedurende die fase plaatsvinden en
  • hoe gelet op EMVI wordt omgegaan met de prijsvorming van zowel de bouwteamfase als de uitvoeringsfase.

Deze bijeenkomst wordt verzorgd door een juridisch expert op het gebied van aanbestedingsrecht en een vakinhoudelijke expert op het gebied van bouwteams. Hiermee biedt de bijeenkomst direct toepasbare kennis vanuit het aanbestedingsrecht en de praktijk van bouwteams. Bij elk van de onderwerpen zal aandacht zijn voor praktijkvoorbeelden en zal er voldoende ruimte zijn voor het stellen van vragen.

Wellicht is de Studieochtend Contractuele aspecten van een bouwteamovereenkomst op deze dag ook interessant voor u. Voor deelnemers die beide bijeenkomsten op deze dag volgen zal voor een lunch worden gezorgd.

Startdatum

Donderdag 6 juni 2024

Tijdstip

13.30 - 17.15 uur

Dagdelen

1

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 480,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

40

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen

Niveau

Verdieping

NOvA punten

4

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 14.00 uur wat is een bouwteam
14.00 - 15.30 uur aanbestedingsrechtelijke vragen (kwalificatie van de overeenkomst, aanbestedingsregime en uitvraag)
15.30 - 15.45 uur pauze
15.45 - 16.30 uur selectie en gunning
16.30 - 17.15 uur prijsvorming
17.15 - 17.45 uur vragen en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 110,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

4

J.N. (Jaap) de Koning MA BSc

Hoofd groep Samenwerken en Contracteren Witteveen+Bos Raadgevende Ing. B.V.  

mr. J.N.E. (Jeanile) Weyne

Advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.
6
juni
2024
 480,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.