Veranderend Bouwrecht – 25 jaar VBR-A

1 druk | ISBN 978-94-6315-083-5 | NUR 822-823 | 2023 | 273 pagina's

Samenvatting

In deze bundel schetsen twintig auteurs een beeld van wat zij de komende tien jaar aan veranderingen verwachten in het bouwrecht in ruime zin of geven zij aan welke veranderingen om wat voor reden dan ook in hun ogen noodzakelijk zijn. Wat zijn de uitdagingen? Daarbij bespreken tien auteurs een privaatrechtelijk onderwerp en tien een publiekrechtelijk. Niet alleen advocaten, waarvan het merendeel lid is van de VBR-A (Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten), maar ook een viertal hoogleraren die bouwrechtelijk georiënteerd zijn. Dit om de oogst van het nadenken zo rijk mogelijk te doen zijn. Daarbij wordt tevens ingegaan op de vraag wat de oorzaak is van de veranderingen. Wat leren we uit het bouwrechtelijk verleden van de afgelopen decennia? Liggen de accenten binnen het bouwrecht de komende tien jaar volstrekt anders of is er toch sprake van een continuüm op bepaalde punten? Welke trends in de juridische ontwikkeling kunnen we waarnemen en langs welke juridische lijnen en binnen welke randvoorwaarden kunnen of moeten die vertaald worden? Zijn er klassieke vraagpunten waarop nog steeds en alleen een klassiek antwoord mogelijk blijkt? Of vergt de nieuwe tijd, met zijn ingrijpende klimatologische, technische en digitale ontwikkelingen, juist volstrekt nieuwe antwoorden op klassieke vragen?

Het boek verschijnt in het jaar 2022, omdat in dat jaar de VBR-A haar 25 jarig bestaan viert.

Op 8 december 2022 is het eerste exemplaar van dit boek door Eric Moesker (redactielid) uitgereikt aan Gerrit van der Veen. Wim Heijltjes (eveneens redactie) ontbreekt op de foto.

Uitreiking eerste exemplaar Veranderend Bouwrecht - 25 jaar VBR-A
Foto: Rob Kluitenberg

Inhoudsopgave

mr. H.C.W.M. (Eric) Moesker

mr. W.M.J.M. (Wim) Heijltjes

Advocaat Heijltjes Advocaten

Zal niet getoond worden.