Studiedag UAV-GC 2005 – Kernonderwerpen en rechtspraak

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 7,8

In deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de uitgangspunten van de UAV-GC en wordt de meest recente rechtspraak besproken. Daarbij wordt aandacht besteed aan de grootste problemen die optreden bij het werken onder vigeur van de UAV-GC 2005.

In deze bijeenkomst komen tevens de belangrijkste kernonderwerpen van de UAV-GC aan bod. Ingegaan wordt op de geschiedenis en achtergrond van de UAV-GC en de stand van zaken met betrekking tot de conceptversie die sinds 2020 beschikbaar is. Ingegaan wordt op de voornaamste rechten en verplichtingen van de opdrachtgever, waaronder de tijdige verstrekking van gegevens en het zgn. noodzakelijkheidcriterium en vragen rond de verantwoordelijkheid voor juiste en volledige gegevens en de inhoud van de vraagspecificatie. Daarnaast komen de belangrijkste verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer aan bod, waaronder het moeten voldoen aan de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen en de aansprakelijkheid na oplevering, de waarschuwingsplicht. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het systeem van kwaliteitsborging, aan de bodemgesteldheid en wijzigingen.

Tijdens de studiemiddag wordt tijdens het behandelen van de verschillende onderwerpen stilgestaan bij de verschillen tussen de UAV-GC 2005 en de UAV-GC 2020 conceptversie. Als op het moment van het plaatsvinden van de studiemiddag een nieuwe UAV-GC beschikbaar is, zullen de wijzigingen die die nieuwe versie bevat uitgebreid worden besproken.

Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgebreid gelegenheid geboden voor discussie. De inleiders hebben jarenlange ervaring met het formuleren van contracten en het procederen op basis van de UAV-GC 2005. Indien u geen exemplaar van de UAV-GC 2005 heeft, dan kunt u deze – indien u daar behoefte aan heeft – zelf bestellen bij CROW. Deze zit niet in de prijs inbegrepen.

Startdatum

Donderdag 28 november 2024

Tijdstip

9.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 795,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal, boek UAV-GC 2005 Over problemen bij het werken met geïntegreerde contracten en lunch
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Niveau

Verdieping

NOvA punten

6

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , ,

09.00 - 09.30 uur ontvangst
09.30 - 10.30 uur algemene inleiding mr. R.G.T. Bleeker over de geschiedenis, achtergrond en herziening UAV-GC
10.30 - 11.15 uur inleiding mr. mr. W.J.M. Herber over verplichtingen opdrachtgever en opdrachtnemer
11.15 - 11.30 uur pauze
11.30 - 12.30 uur vervolg inleiding mr. W.J.M. Herber over informatieverstrekking rondom de aanbesteding waaronder de bodemgesteldheid
12.30 - 13.30 uur lunch
13.30 - 14.30 uur inleiding mr. R.G.T. Bleeker over wijzigingen, onvoorziene omstandigheden en overige aanspraken
14.30 - 15.15 uur inleiding mr. B. van der Zijpp over kwaliteitsborging en dossiervorming onder de Wet Kwaliteitsborging
15.15 - 15.30 uur pauze
15.30 - 16.15 uur inleiding mr. B. van der Zijpp over oplevering, onderhoudstermijn en aansprakelijkheid na oplevering
16.15 - 16.45 uur inleiding mr. R.G.T. Bleeker over meerjarig onderhoud/LCC
16.45 - 17.00 uur vragen/discussie

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

6

mr. R.G.T. (Rob) Bleeker

Advocaat Rozemond Advocaten

mr. W.J.M. (Pim) Herber

Jurist Juridisch Management Nederland B.V. en docent Bouwrecht

mr. B. (Bert) van der Zijpp

Advocaat Rozemond Advocaten
28
november
2024
 795,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal, boek UAV-GC 2005 Over problemen bij het werken met geïntegreerde contracten en lunch

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Zal niet getoond worden.