Publiekrechtelijke toestemmingen en de UAV-GC 2005. Een praktische toelichting

mr. J.J. Karens, mr. A.Z.R. Koning

Bekijk de inhoudsopgave

De taak van de UAV-GC 2005 opdrachtnemer is een andere dan die van de UAV 2012 aannemer. De verdeling van de verantwoordelijkheid voor de vergunningen is wezenlijk anders. De opdrachtnemer zal dan ook moeten weten aan welke vergunningen hij moet denken en in welke fase van zijn werkzaamheden hij daaraan moet denken. Hij moet ook weten hoe het verlenen van publiekrechtelijke toestemmingen in zijn werk gaat. En tot slot moet hij ook weten wat het publiekrechtelijke jargon inhoudt. In dit boek wordt dat allemaal duidelijker gemaakt.

Fictieve voorbeelden en tal van schema’s maken dit onderwerp zeer inzichtelijk. Met dit boek in de hand weten opdrachtgever en opdrachtnemer onder de UAV-GC2005 waar zij in hoofdlijnen aan moeten denken.


Op donderdag 21 september 2017 organiseert het IBR een bijeenkomst over de UAV-GC 2005 en vergunningen, waarvan deze uitgave deel uitmaakt van het studiemateriaal. Voor meer informatie over deze bijeenkomst klik hier.

€ 32,50

Meer bestelopties

Digitaal (met Bliyoo app)

€ 29,99

Online (op www.ibrtracker.nl)

€ 29,99

Meer informatie

Jaar van uitgave2017
ISBN978-94-6315-024-8
Lengte197 pag.

Expertisegebieden