Basiscursus Octrooien, modellen- en auteursrechten in het bouwrecht

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Nieuw

De bouwsector wordt gezien als een traditionele sector, maar de sector staat voor grote veranderingen en zal als gevolg daarvan de komende jaren in rap tempo moeten moderniseren en innoveren. Ontwikkelingen als de energietransitie, verduurzaming, het gebruik van circulaire materialen, het ontwikkelen van nieuwe materialen en bouwtechnieken en de grote woningbouwopgave zorgen ervoor dat het bouwen en (daarmee) het bouwrecht verandert.

Deze ontwikkelingen roepen niet alleen de reeds bekende en meer traditionele vragen op met betrekking tot ons bouwcontractenrecht en aanbestedingsrecht, maar ook vragen op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht.

 

Door de verregaande veranderingen in het bouwen, verandert ook het bouwrecht.

Naast de meer klassieke intellectuele eigendomsrechten in het bouwrecht, zoals het auteursrecht van de architect, worden steeds vaker andere onderdelen van het IE-recht relevant voor de bouwrechtjurist. Zo zullen bouwrechtjuristen door de toegenomen vraag naar innovatie, steeds vaker met octrooirechten en het modellen- en auteursrecht te maken krijgen

Startdatum

Dinsdag 1 oktober 2024

Tijdstip

13.00 - 17.20

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 525,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en incl. Praktijkboek Intellectuele Eigendomsrechten in het bouwrecht ad € 49,50 incl. BTW
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 0,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Basis

NOvA punten

4

Soort

Cursussen

Aantal deelnemers

30

Rechtsgebieden
, ,

12.30 - 13.00 uur ontvangst
13.00 - 13.30 uur Inleiding en Belang van Intellectuele Eigendom voor het Bouwrecht - Marc Kruis
13.30 - 14.20 uur inleiding octrooirecht - Marc Kruis
14.20 - 14.30 uur pauze
14.30 - 15.50 uur inleiding modellenrecht - Mars van Leent
15.50 - 16.00 uur pauze
16.00 - 17.20 uur inleiding auteursrecht - Mars van Leent

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl).

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

4

mr. ir. M.C. (Marc) Kruis

Civiel Ingenieur bij Rijkswaterstaat en rechter-plv bij de octrooikamer van de rechtbank Den Haag

mr. M.A.S.M. (Mars) van Leent

Adviseur Daniels Huisman Advocaten en Associate Professor Radboud Universiteit Nijmegen
1
oktober
2024
 525,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en incl. Praktijkboek Intellectuele Eigendomsrechten in het bouwrecht ad € 49,50 incl. BTW

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.