Wiki

Aanbestedingswet

De aanbestedingswet 2012 is op 1 april 2013 in werking getreden op 1 juli 2016 is de aanbestedingswet deels gewijzigd. [...]

UAV en UAV-GC

De UAV worden al jaren gebruikt als algemene voorwaarden tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer (bv. aannemers). Al sinds begin vorige [...]

Omgevingswet

De geschiedenis achter de Omgevingswet Sinds de inwerkingtreding van de eerste wet gericht op de leefomgeving, de Mijnwet van 1810, [...]