Online Studiemiddag Ketensamenwerkingscontracten

Online, real-time en interactief via chat
  • Waardering 7,4

Veel partijen (opdrachtgevers, aannemers en leveranciers) die op regelmatige basis samenwerken zien ketensamenwerking als een manier om hun samenwerking contractueel duurzaam vorm te geven.

In deze online studiemiddag worden de Modellen KetenSamenWerking besproken, een set van voorwaarden waarin de afspraken tussen partijen helder en stevig zijn vastgelegd maar waarin voldoende ruimte wordt gelaten voor vertrouwen in de hoofdrol. Tijdens deze bijeenkomst leert u de grondbeginselen van het projectoverstijgend strategisch samenwerken en contracteren kennen. Mr. Bettina Hertstein is de docent van deze onlinestudiemiddag en heeft in 2016, na een jarenlange samenwerking met niet-juridische (bouw)professionals, de modelcontracten Ketensamenwerking opgesteld. Steeds meer wordt duidelijk wat de impact van deze contractmodellen is voor de praktijk van de bouw en wat de invloed is (geweest) op tal van andere vormen van samenwerken. Vertrouwen in elkaar als uitgangspunt en grip houden op een dynamisch contracteringsproces is een goede formule gebleken om meerwaarde te creëren. Duidelijk is dat op het gebied van (het contracteren van) ketensamenwerking woningcorporaties en hun ketenpartners een voortrekkersrol hebben gespeeld. Zeker gezien de grote bouwopgave en de energietransitie die (nog) voor ons liggen, wordt ketensamenwerking steeds breder opgepakt. Bettina Hertstein kan inmiddels bogen op een ruime ervaring in het gebruik van de modelcontracten Ketensamenwerking in de praktijk. In de cursus worden praktische voorbeelden en concrete handvatten gegeven om zelf met het contracteren van ketensamenwerking te gaan starten. Natuurlijk krijgt u tips om valkuilen te vermijden. Er is voldoende ruimte voor vragen.

Startdatum

Dinsdag 19 november 2024

Tijdstip

14.00 - 16.30 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online, real-time en interactief via chat

Prijs
 270,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen, medewerkers corporaties en ambtenaren

Niveau

Verdieping

Soort

Online cursussen, Studiebijeenkomsten

NOvA punten

2

Rechtsgebieden
, , ,

14.00 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.30 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. Bij verhindering kan een plaatsvervanger (van binnen of buiten de organisatie van de deelnemer) zonder bijbetaling, de deelnameplaats in nemen. De gegevens van de plaatsvervanger worden – indien mogelijk – voorafgaand aan de bijeenkomst per e-mail (onderwijs@ibr.nl) aan het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht meegedeeld.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

De deelnemer kan de cursus niet opnieuw bekijken nu het Instituut voor Bouwrecht geen opnames maakt.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:

  • Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de onlinecursus bij te wonen en dienen de vijf toetsvragen in het evaluatieformulier, op de materiaalpagina in uw account, beantwoord te worden. Graag verzoeken wij u direct na afloop van de cursus het evaluatieformulier in te vullen.
  • Het Webinar systeem registreert uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
  • Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA-punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
  • Na het invullen van de evaluatie zal deze binnen twee weken gecontroleerd worden door de organisatie.
  • Bij het incorrect beantwoorden van 3 of meer van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus. U ontvangt hierover een e-mail. De deelnemer kan de cursus niet opnieuw bekijken nu het Instituut voor Bouwrecht geen opnames maakt.
  • Het recht op een certificaat vervalt indien de deelnemer niet binnen twee weken het evaluatieformulier heeft ingevuld.
  • Het certificaat wordt u binnen twee weken na de bijeenkomst digitaal toegestuurd, indien aan bovenstaande vereisten is voldaan.
2

mr. B.E. (Bettina) Hertstein

Jurist Het BouwRechtBedrijf
19
november
2024
 270,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.