Verdiepingscursus Nadeelcompensatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Nieuw

Nederland staat internationaal bekend om zijn ruimhartige compensatie van schade veroorzaakt door rechtmatig overheidshandelen: nadeelcompensatie. Per 1 januari 2024 is niet alleen de Omgevingswet, maar ook de algemene nadeelcompensatieregeling van titel 4.5 Awb in werking getreden. Voor het omgevingsrecht zijn de belangrijkste aanvulling en afwijkingen van deze regeling te vinden in afd. 15.1 Omgevingswet. Schade die op rechtmatige wijze wordt veroorzaakt, komt voor nadeelcompensatie in aanmerking in zoverre zij voldoet aan de voorwaarden uit deze regelingen. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de systematiek van het nadeelcompensatierecht over normaal maatschappelijk risico (omzetdrempels, forfait bij waardevermindering, kortingen), speciale last, risicoaanvaarding, het schadebegrip en causaal verband, schadebegroting en de rol van deskundigen. Aangezien het voormalige nadeelcompensatierecht (waaronder afd. 6.1 Wro) vanwege het overgangsrecht de komende vijf jaar nog steeds relevant is, zal tevens uitgebreid worden stilgestaan bij de verschillen tussen dat recht en het huidige recht.

Startdatum

Dinsdag 10 december 2024

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 480,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Doelgroep

| Academisch geschoolde (beleids)medewerkers van bestuursorganen die verantwoordelijk zijn voor de afwikkeling van planschade- en nadeelcompensatieclaims, Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen

Niveau

Verdieping

NOvA punten

4

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , ,
12.30 - 13.00 uur ontvangst 13.00 - 15.00 uur inleiding 15.00 - 15.15 uur pauze 15.15 - 17.15 uur inleiding, vragen en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

 
4

mr. J.H.M. (Jonathan) Huijts

Universitair docent, Universiteit Leiden (Afdeling staats- en bestuursrecht)
10
december
2024
 480,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.