Studiemiddag Titel 7:12 BW aanneming van werk

Poelmann van den Broek Advocaten, Wijchenseweg 10 te Nijmegen
  • Nieuw

De wettelijke regeling van aanneming van werk is één van de kernonderwerpen van het bouwcontractenrecht, waar in het geweld van de algemene voorwaarden wel eens (te) weinig oog voor is. Hoog tijd dus voor een bijeenkomst gewijd aan Titel 7.12 BW. Aan de hand van actuele ontwikkelingen, praktijkvoorbeelden en uiteraard relevante en actuele rechtspraak, komen de volgende onderwerpen aan bod: de opzet van de regeling aanneming van werk volgens de wet; de totstandkoming van de aannemingsovereenkomst en de verhouding met algemene voorwaarden; de verplichtingen van opdrachtgever en aannemer, denk aan de bepalingen over de prijs van het werk, meerwerk, kostenverhogende omstandigheden en onvoorziene omstandigheden. Maar natuurlijk ook de (precontractuele) waarschuwingsplicht van de aannemer, de gevolgen van de oplevering, de aansprakelijkheid van de aannemer voor en na oplevering, de verjaring en de regeling over de beëindiging van de aannemingsovereenkomst.

Kortom, de eerste afdeling van Titel 7.12 zal uitgebreid belicht worden. Bij alle onderwerpen zal indien relevant een vergelijking worden getrokken met de regeling van de onderwerpen in de UAV 2012 (1989) en de UAV-GC 2005.

Wellicht is de Online Cursus Inleiding in het private bouwrecht op woensdag 8 februari 2023 ook interessant voor u.

Startdatum

Woensdag 15 februari 2023

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Poelmann van den Broek Advocaten, Wijchenseweg 10 te Nijmegen

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

40

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Basis

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. L.H. (Lenneke) Muller

Advocaat Construct Advocaten

mr. K. (Koen) Roordink

Advocaat Poelmann Van den Broek N.V.
15
februari
2023
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.