Online Studiemiddag Insolventierecht en retentierecht in de bouwpraktijk in tijden van Corona

Online, real-time en interactief via chat
  • Waardering 7,9

Zeker in deze tijden zijn faillissementen van aannemers, onderaannemers en leveranciers dagelijks aan de orde. Voor de bouwrechtjurist dus zaak om de kennis over dit onderwerp up-to-date te houden. In deze bijeenkomst komt aan bod hoe belanghebbenden invloed kunnen uitoefenen op de afwikkeling van een faillissement en hoe ze de schade zo veel mogelijk kunnen beperken. Deze bijeenkomst start met een korte introductie van het insolventierecht. Er wordt ingegaan hoe om te gaan met lopende procedure met een gefailleerde procespartij en de gevolgen van de afkoelingsperiode voor stakeholders, er worden enkele praktische aspecten toegelicht die spelen bij faillissementen met bouwondernemers, onderaannemers of leveranciers. Ook wordt aandacht besteed aan de juridische gevolgen van faillissementen op lopende overeenkomsten als aannemingsovereenkomsten en huurovereenkomsten. Tot slot wordt ingegaan op faillissementen bij projectmatige nieuwbouw voor consumenten, een onderwerp dat de afgelopen maanden al een aantal maal de actualiteit heeft gehaald. Hierbij zal worden ingegaan op de rol van een waarborgende instelling bij faillissement en de rechten en positie van de consument, aannemer en onderaannemer bij faillissement. Daarbij komt vanzelfsprekend ook de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aan de orde.

Het tweede onderwerp wat aanbod komt is het retentierecht in de bouw. Wat houdt het retentierecht in? Wanneer en hoe kan het worden uitgeoefend? Wie kan het retentierecht uitoefenen en welke gevolgen heeft het voor zowel de schuldenaar als de overige betrokkenen op het werk? Ten slotte wordt aandacht besteed aan uitoefenen van het retentierecht tijdens faillissement.

Deze bijeenkomst wordt tevens fysiek in de zaal aangeboden. Indien u de bijeenkomst fysiek wilt bijwonen dan kunt u zich aanmelden via de volgende link.

Startdatum

Dinsdag 8 juni 2021

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online, real-time en interactief via chat

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Online cursussen, Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, ,

13.30 - 15.00 uur inleiding mr. A.D. van Dalen over insolventierecht
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.45 uur inleiding mr. ir. F.M. van Cassel-van Zeeland over retentierecht
16.45 - 17.00 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:

• Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de online cursus bij te wonen en dienen de vijf toetsvragen in het evaluatieformulier, op de materiaalpagina in uw account, beantwoord te worden. Graag verzoeken wij u direct na afloop van de cursus het evaluatieformulier in te vullen.
• Het webinar systeem registreert uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
• Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA-punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
• Na het invullen van de evaluatie zal deze binnen twee weken gecontroleerd worden door de organisatie.
• Bij het incorrect beantwoorden van 3 of meer van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus. U ontvangt hierover een e-mail. De cursist kan de voordracht geheel opnieuw bekijken mocht dat nodig blijken voor het beantwoorden van de toetsvragen en heeft hierbij ook de presentatie en het cursusmateriaal tot zijn beschikking. Doordat de gehele cursus integraal wordt opgenomen (inclusief de vragen die gesteld worden), blijft de kennisoverdracht gewaarborgd.
• Het recht op een certificaat vervalt indien de deelnemer niet binnen twee weken het evaluatieformulier heeft ingevuld.
• Het certificaat wordt u binnen twee weken na de bijeenkomst digitaal toegestuurd.

3

mr. ir. F.M. (Frank) van Cassel-van Zeeland

Advocaat Cassel Advocatuur

mr. A.D. (Diederick) van Dalen

Advocaat De Advocaten van Van Riet B.V.
8
juni
2021
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.