Studiemiddag Insolventierecht en retentierecht in de bouwpraktijk in tijden van Corona

KIVI Zalencentrum, Prinsessegracht 23 te Den Haag
  • Waardering 7,9

Zeker in deze tijden zijn faillissementen van aannemers, onderaannemers en leveranciers dagelijks aan de orde. Voor de bouwrechtjurist dus zaak om de kennis over dit onderwerp up-to-date te houden. In deze bijeenkomst komt aan bod hoe belanghebbenden invloed kunnen uitoefenen op de afwikkeling van een faillissement en hoe ze de schade zo veel mogelijk kunnen beperken. Deze bijeenkomst start met een korte introductie van het insolventierecht. Er wordt ingegaan hoe om te gaan met lopende procedure met een gefailleerde procespartij en de gevolgen van de afkoelingsperiode voor stakeholders, er worden enkele praktische aspecten toegelicht die spelen bij faillissementen met bouwondernemers, onderaannemers of leveranciers. Ook wordt aandacht besteed aan de juridische gevolgen van faillissementen op lopende overeenkomsten als aannemingsovereenkomsten en huurovereenkomsten. Tot slot wordt ingegaan op faillissementen bij projectmatige nieuwbouw voor consumenten, een onderwerp dat de afgelopen maanden al een aantal maal de actualiteit heeft gehaald. Hierbij zal worden ingegaan op de rol van een waarborgende instelling bij faillissement en de rechten en positie van de consument, aannemer en onderaannemer bij faillissement. Daarbij komt vanzelfsprekend ook de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aan de orde.

Het tweede onderwerp wat aanbod komt is het retentierecht in de bouw. Wat houdt het retentierecht in? Wanneer en hoe kan het worden uitgeoefend? Wie kan het retentierecht uitoefenen en welke gevolgen heeft het voor zowel de schuldenaar als de overige betrokkenen op het werk? Ten slotte wordt aandacht besteed aan uitoefenen van het retentierecht tijdens faillissement.

Deze bijeenkomst wordt tevens online (real-time en interactief via chat) aangeboden. Indien u de bijeenkomst online wilt bijwonen dan kunt u zich aanmelden via de volgende link.

Startdatum

Dinsdag 8 juni 2021

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

KIVI Zalencentrum, Prinsessegracht 23 te Den Haag

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Rechtsgebieden
, ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding mr. A.D. van Dalen over insolventierecht
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 16.45 uur inleiding mr. ir. F.M. van Cassel-van Zeeland over retentierecht
16.45 - 17.00 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Wijzigingsvoorwaarden

Met betrekking tot de bijeenkomsten die op dit moment in de onderwijsagenda staan genoteerd als fysieke bijeenkomsten, heeft het Instituut voor Bouwrecht het recht deze onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen afkondigt in het kader van het Corona-virus die het houden van fysieke bijeenkomsten verhindert en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten worden.

In het geval een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online-omgeving, wordt een korting van 10% op de prijs, zoals op de website vermeld, toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren. De 10% korting wordt niet verstrekt aan deelnemers als er al een andere korting is verstrekt zoals vroegboekkorting, Drie Dagdelen Deal, combinatiekorting of staffelkorting.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Voor alle fysieke onderwijsbijeenkomsten die het Instituut voor Bouwrecht organiseert geldt dat op de betreffende locaties de maatregelen van het RIVM in acht worden genomen. Op deze locaties wordt veelal extra schoongemaakt en wordt anderhalve meter afstand in acht genomen. Voor meer informatie over het specifieke Corona-beleid kunt u de websites van de betreffende locatie raadplegen. In zijn algemeenheid geldt dat wij van docenten en deelnemers verwachten dat zij de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus in acht nemen.

Concreet betekent dit op locatie:
- Houdt anderhalve meter afstand;
- Was je handen regelmatig;
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
- Gebruik papieren zakdoekjes en gebruik deze eenmalig;
- Geen handen schudden;
- Voor veel docenten en deelnemers geldt dat zij voorafgaand en na afloop van de bijeenkomsten een presentielijst moeten ondertekenen. Wij verwachten dat alle docenten en deelnemers hiervoor een eigen pen zullen meenemen;
- Indien voor een deelnemer geldt dat hem of haar door het RIVM wordt geadviseerd om thuis te blijven, gaan wij er vanuit dat dit advies ook wordt opgevolgd.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

3

mr. ir. F.M. (Frank) van Cassel-van Zeeland

Advocaat Cassel Advocatuur

mr. A.D. (Diederick) van Dalen

Advocaat De Advocaten van Van Riet B.V.
8
juni
2021
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Zal niet getoond worden.