Modulaire Cursus De juridische aspecten van een bouwproject van initiatief tot gebruiksfase (I t/m XII)

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

In deze modulaire cursus (12 dagdelen) worden de belangrijkste onderwerpen uit het privaatrechtelijk bouwrecht benaderd vanuit één en dezelfde casus. Casusonderwijs is een beproefde didactische methode, waar alle juristen mee opgeleid zijn. In deze cursus wordt deze methode nu ook postacademisch toegepast. Kennis wordt zo inzichtelijker en beklijft beter.

In deze cursus volgt u het ontwerp van de juridische vormgeving van een bouwproces en alle daarop volgende fasen van ontwerp van het bouwwerk tot en met de oplevering, afgesloten met een gang naar de rechter of de arbiter. Na afloop van de gehele cursus, maar ook na het volgen van een afzonderlijk dagdeel, bent u weer goed doordrongen van de juridische kaders en mogelijkheden en weer op de hoogte van actuele ontwikkelingen. De cursus en de casus zijn zo opgezet dat dagdelen goed afzonderlijk gevolgd kunnen worden.

De volgende onderwerpen worden in deze modulaire cursus behandeld:

Dinsdag 28 september 2021 De contracteringsstrategie (I)
Dinsdag 5 oktober 2021 De keus van de samenwerkingsvorm (II)
Dinsdag 5 oktober 2021 De keus van het bouwcontractmodel (III)
Dinsdag 12 oktober 2021 De ontwerpfase (IV)
Dinsdag 12 oktober 2021 Back-to-back contracten bij neven- en onderaanneming (V)
Dinsdag 2 november 2021 De verplichtingen van de aannemer (VI)
Dinsdag 2 november 2021 Bouwtijd en vertraging (VII)
Dinsdag 9 november 2021 De prijs van het werk (VIII)
Dinsdag 9 november 2021 Betalingsverplichtingen: hoe, wanneer en hoeveel? (IX)
Dinsdag 16 november 2021 Aansprakelijkheid na oplevering en verzekering (X)
Dinsdag 16 november 2021 Verjarings- en vervaltermijnen in het bouwrecht (XI)
Dinsdag 23 november 2021 Geschillen voorkomen, oplossen en beslechten (XII)

Iedere bijeenkomst heeft zijn eigen programmatijden.

Startdatum

Dinsdag 28 september 2021

Einddatum

Dinsdag 23 november 2021

Dagdelen

12

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 4.200,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 300,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

25

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

36

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden

Ieder onderwerp heeft zijn eigen programmatijden en locatie.

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Wijzigingsvoorwaarden

Met betrekking tot de bijeenkomsten die op dit moment in de onderwijsagenda staan genoteerd als fysieke bijeenkomsten, heeft het Instituut voor Bouwrecht het recht deze onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen afkondigt in het kader van het Corona-virus die het houden van fysieke bijeenkomsten verhindert en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten worden.

In het geval een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online-omgeving, wordt een korting van 10% op de prijs, zoals op de website vermeld, toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren. De 10% korting wordt niet verstrekt aan deelnemers als er al een andere korting is verstrekt zoals vroegboekkorting, Drie Dagdelen Deal, combinatiekorting of staffelkorting.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Voor alle fysieke onderwijsbijeenkomsten die het Instituut voor Bouwrecht organiseert geldt dat op de betreffende locaties de maatregelen van het RIVM in acht worden genomen. Op deze locaties wordt veelal extra schoongemaakt en wordt anderhalve meter afstand in acht genomen. Voor meer informatie over het specifieke Corona-beleid kunt u de websites van de betreffende locatie raadplegen. In zijn algemeenheid geldt dat wij van docenten en deelnemers verwachten dat zij de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus in acht nemen.

Concreet betekent dit op locatie:
- Houdt anderhalve meter afstand;
- Was je handen regelmatig;
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
- Gebruik papieren zakdoekjes en gebruik deze eenmalig;
- Geen handen schudden;
- Voor veel docenten en deelnemers geldt dat zij voorafgaand en na afloop van de bijeenkomsten een presentielijst moeten ondertekenen. Wij verwachten dat alle docenten en deelnemers hiervoor een eigen pen zullen meenemen;
- Indien voor een deelnemer geldt dat hem of haar door het RIVM wordt geadviseerd om thuis te blijven, gaan wij er vanuit dat dit advies ook wordt opgevolgd.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

36
28
september
2021
 4.200,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.