Gelet op de maatregelen van het kabinet biedt het Instituut voor Bouwrecht een groot deel van het cursusaanbod dat aanvankelijk op locatie was gepland, nu online aan, en wel met de volgende kenmerken:
– De tijden van de bijeenkomsten zijn ongewijzigd
– De deelnemers kunnen thuis (of op kantoor) inloggen met tevoren toegezonden inloggegevens
– De docent en zijn of haar presentatie zijn te zien op het scherm
– Aan de docent kunnen via een chat real time vragen worden gesteld
– Elke docent (die zich ook op een door hem gekozen locatie bevindt) wordt vergezeld door een moderator, die er voor zorgt dat de interactie tussen docent en deelnemers goed verloopt

Voor het onderwijsprogramma 2021 geldt dat een deel van het onderwijs online wordt aangeboden en een deel op locatie.

Maatregelen op locatie
Voor alle onderwijsbijeenkomsten op locatie geldt dat op de betreffende locaties de maatregelen van het RIVM in acht worden genomen. Op deze locaties wordt veelal extra schoongemaakt en wordt anderhalve meter afstand in acht genomen. Voor meer informatie over het specifieke Corona-beleid kunt u de websites van de betreffende locatie raadplegen. In zijn algemeenheid geldt dat wij van docenten en deelnemers verwachten dat zij de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus in acht nemen. Concreet betekent dit op locatie:
– Houdt anderhalve meter afstand;
– Draag een mondkapje in de publieke ruimtes;
– Was je handen regelmatig;
– Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
– Gebruik papieren zakdoekjes en gebruik deze eenmalig;
– Geen handen schudden;
– Voor veel docenten en deelnemers geldt dat zij voorafgaand en na afloop van de bijeenkomsten een presentielijst moeten ondertekenen. Wij verwachten dat alle docenten en deelnemers hiervoor een eigen pen zullen meenemen;
– Indien voor een deelnemer geldt dat hem of haar door het RIVM wordt geadviseerd om thuis te blijven, gaan wij er vanuit dat dit advies ook wordt opgevolgd.

Recht op verplaatsen van de bijeenkomst
Met betrekking tot de bijeenkomsten die op dit moment in de onderwijsagenda staan genoteerd als fysieke bijeenkomsten, heeft het Instituut voor Bouwrecht het recht deze onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen afkondigt in het kader van het Corona-virus die het houden van fysieke bijeenkomsten verhindert en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten worden.

In het geval een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online-omgeving, wordt een korting van 10% op de prijs op de website toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren. De 10% korting wordt niet verstrekt aan deelnemers als er al een andere korting is verstrekt zoals vroegboekkorting, Drie Dagdelen Deal, combinatiekorting of staffelkorting.
Indien u een bijeenkomst annuleert dan zijn wij genoodzaakt de € 65,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening te brengen.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat op onderwijs@ibr.nl of 070 -3245544.