Gelet op de nieuwe maatregelen van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken gaat het IBR merendeels van het cursusaanbod online aanbieden, met de volgende kenmerken:

  • De tijden van de cursussen zijn ongewijzigd
  • De deelnemers kunnen thuis (of op kantoor) inloggen met tevoren toegezonden inloggegevens
  • De docent en zijn of haar powerpoint zijn te zien op het scherm
  • Aan de docent kunnen via een chat real time vragen worden gesteld
  • Elke docent (die zich ook op een door hem gekozen locatie bevindt) wordt vergezeld door een moderator, die er voor zorgt dat de interactie tussen docent en deelnemers goed verloopt
  • De kosten die het IBR bespaart indien en voor zover de niet gemaakte locatiekosten lager zijn dat de extra kosten van het digitale platform, zullen met de deelnemers worden verrekend
  • Indien u een bijeenkomst annuleert dan zijn wij genoodzaakt de € 65,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening te brengen.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat op onderwijs@ibr.nl of 070 -3245544.

Met betrekking tot de bijeenkomsten die op dit moment nog in de onderwijsagenda staan genoteerd als fysieke bijeenkomsten, heeft het IBR het recht deze onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen zoals afgekondigd op 15 maart j.l. van kracht blijven of verscherpt worden en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten blijven. In het geval dat een fysieke bijeenkomst wordt verplaatst naar de interactieve online omgeving van het Instituut, wordt een korting van 10% op de prijs in het programmaboekje toegepast. Er bestaat in dat geval geen recht tot kosteloos annuleren. De 10% korting wordt niet verstrekt aan deelnemers als er al een andere korting is verstrekt zoals vroegboekkorting, Drie Dagdelen Deal, combinatiekorting of staffelkorting.