Research

Evaluatie inrichtingseisen Drank- en Horecawet

prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman |mr. J.J. (Jacco) Karens |prof. dr. H.B. (Heinrich) Winter |mr. E. (Erwin) Krol |2021

Dit onderzoek is erop gericht onduidelijkheden weg te nemen over de voorschriften waar inrichtingen aan moeten voldoen. Het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet, geeft inrichtingseisen die in het belang van de sociale hygiëne gelden voor ondernemingen die een Drank- en Horecavergunning aanvragen. Daarnaast stelt ook het Bouwbesluit 2012 voorschriften, op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Deze voorschriften gelden voor alle bouwwerken. Pro Facto heeft van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de vraag in hoeverre de genoemde besluiten dezelfde onderwerpen regelen en dezelfde (typen) eisen stellen aan horeca- en slijterij-inrichtingen.

Publicatie Evaluatie inrichtingseisen Drank- en Horecawet