Research

Evaluatie inrichtingseisen Drank- en Horecawet

prof. dr. ir. (Arjan) A.G. Bregman |mr. J.J. (Jacco) Karens |prof. dr. H.B. (Heinrich) Winter |mr. E. (Erwin) Krol |2019

Dit onderzoek is erop gericht onduidelijkheden weg te nemen over de voorschriften waar inrichtingen aan moeten voldoen. Het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet, geeft inrichtingseisen die in het belang van de sociale hygiëne gelden voor ondernemingen die een Drank- en Horecavergunning aanvragen. Daarnaast stelt ook het Bouwbesluit 2012 voorschriften, op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Deze voorschriften gelden voor alle bouwwerken. Pro Facto heeft van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de vraag in hoeverre de genoemde besluiten dezelfde onderwerpen regelen en dezelfde (typen) eisen stellen aan horeca- en slijterij-inrichtingen.

publicatie

Meer onderzoeken binnen Gebiedsontwikkeling
•Herverkaveling op ontwikkelingslocaties
•Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening: tweede rapportage
•Gebiedsontwikkeling en vastgoedmarkten, een institutionele analyse van het (over)aanbod van winkels en kantoren
•Voorkomen van (plan)schade bij het bestrijden van planologische overcapaciteit