Research

Expertmeeting Herziening UAV-GC – 15 maart 2021

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman |mr. A.G.J. (Arent) van Wassenaer van Catwijck |2021

Op 15 maart 2021 organiseerde het Instituut voor Bouwrecht een expertmeeting over de herziening van de UAV-GC onder leiding van Arent van Wassenaer en Evelien Bruggeman. Door ruim 50 juristen die expert zijn op dit gebied werden in subgroepen verschillende aspecten van de consultatieversie bediscussieerd.

De expertmeeting vond online plaats, eerst werd een korte plenaire inleiding gegeven op het onderwerp en de te beoordelen teksten, waarna de groep van experts werd opgedeeld in zes groepen (van steeds ongeveer 8-10 personen). Elke groep bezocht drie keer een deelsessie. De presentaties van de inleiders zijn hieronder te vinden.

Een inleiding op de IBR expertmeeting van 15 maart 2021 en het verslag van deze meeting zijn gepubliceerd in het Tijdschrift voor Bouwrecht:

  • E.M. Bruggeman en A.G.J. van Wassenaer, De basisprincipes van (goede) geïntegreerde contracten als toetsingskader voor de nieuwe UAV-GC. Inleiding ten behoeve van de Expertmeeting van het Instituut voor Bouwrecht op 15 maart 2021 naar aanleiding van de tervisielegging van de consultatieversie UAV-GC 2021, TBR 2021/53
  • E.M. Bruggeman en A.G.J. van Wassenaer (red.), Verslag Expertmeeting Herziening UAV-GC – 15 maart 2021, TBR 2021/54