Onderzoeken

Afgeronde onderzoeken

Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening: tweede rapportage

prof. dr. E. (Edwin) Buitelaar |prof. dr. ir. (Arjan) A.G. Bregman |L. (Lia) van den Broek |D. (David) Evers |M. (Maaike) Galle |T. Meijer |N. (Niels) Sorel |2019

Nieuwe instrumenten zorgen voor juridische onzekerheid omdat ze afwijken van de bestaande praktijk. De makers van de nieuwe Omgevingswet doen er daarom goed aan om waar mogelijk aan te sluiten bij bestaande werkpraktijken en terughoudend te zijn met juridische noviteiten. [...]