Research

Implementation of Procurement Requirements for Sustainable Collaboration in Infrastructure Project (Impres)

prof. mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman |mr. J.J. (Jacco) Karens |2023


Bij infrastructuurprojecten worden door opdrachtgevers, zoals overheden en grote infrastructuurbedrijven in verregaande mate duurzaamheidsdoelen gesteld. Echter, het gaat dan vooralsnog vaak om grote ‘voorbeeldprojecten’, terwijl bij mainstream infrastructuurprojecten doorgaans geen duurzaamheidseisen gesteld worden om deze doelen te bereiken. Daarnaast is de implementatie van deze doelen en eisen vaak versnipperd tussen verschillende actoren en onderdelen van het proces.Tegenwoordig zijn er nieuwe methodes voor duurzame ontwikkeling van infrastructuur beschikbaar, zoals CEEQUAL, BREEAM Infrastructure en SUNRA. Deze instrumenten maken het mogelijk om doelen te vertalen in criteria voor aanbestedingsprocessen van infrastructuurprojecten, bijvoorbeeld ten aanzien van CO2-emissies. Het Impres-project is een tweejarig onderzoek dat deel uitmaakt van de Construction Climate Challenge , met als doel bij te dragen aan een meer efficiënte implementatie van CO2-beleid en reductiedoelen door de infrastructuursector op wereldwijd niveau, in het bijzonder door te focussen op eisen in het aanbestedingsproces en de rol van internationale systemen voor duurzaamheidsbeoordelingen. Doel is te komen tot aanbevelingen voor aanbestedingsprocessen van duurzame infrastructuur, en de opbouw van kennis over aanbestedingscriteria en hoe het proces georganiseerd kan worden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben inmiddels ervaring met infrastructuurprojecten waarin CO2-reductie een belangrijk aandachtspunt was (bijvoorbeeld A6 Almere). Het onderzoek betreft een rechtsvergelijking door middel van een aantal analyses hoe duurzaamheidseisen bij infrastructuur en aanbestedingsprocessen zich op nationaal niveau verhouden. Het Nederlandse ‘country-report’ over eisen ten aanzien van CO2-reductie in de aanbestedingsfase is geschreven door mr. dr. E. M. Bruggeman en mr. J.J. Karens. Het Impres-onderzoeksproject is mede gefinancierd door de Construction Climate Challenge, de Zweedse onderzoeksraad Formas (door middel van het ProcSIBE project), WSP Group, Volvo CE en Skanska. Het onderzoek is gezamenlijk uitgevoerd door het Zweedse Koninklijke Instituut voor Technologie (KTH), de Universiteit van Lund, WSP Group en Skanska. Een filmpje over de voortgang van het project is via deze link te bekijken: Via de website van Impres is ook de voortgang van een aantal case studies te volgen, onder andere in Australië en de Verenigde Staten (Californië). Als het project afgerond is zal het eindrapport hier ook gepubliceerd worden. Hieronder een korte toelichting over het onderzoeksproject:

English summary

Infrastructure projects account for a large portion of the world’s CO2 emissions. One way to reduce the carbon impact is to implement sustainability requirements in the procurement process. The research project Implementation of Procurement Requirements for Sustainable Collaboration in Infrastructure (Impres) aims to study how this can be done most effectively.
The Impres project is part of the Construction Climate Challenge
The Institute of Construction Law contributed to this project by providing a country report on “Carbon management and procurement requirements in Dutch Infrastructure Projects.”
More information on the project, it’s progress and case studies can be found here.

Vond u dit onderzoek interessant?

Dan bevelen we de volgende cursussen en bijeenkomsten aan: