Research

Moderne technische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor het algemeen privaatrecht en het bouwcontractenrecht

mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman |2019

Sinds 1 september 2016 is mr. dr. Evelien Bruggeman met dit onderzoek belast. Zij gaat o.a. kijken naar het inmiddels op grote schaal en op verschillende niveaus toepassen van BIM, wat de robotisering waarvan zoveel gesproken wordt inhoudt en wat 3d printen voor het bouwen en ontwerpen inhoudt. Vervolgens zal zij onderzoeken wat deze ontwikkelingen betekenen voor de privaatrechtelijke verhoudingen in de bouw.

Naast de technische ontwikkelingen zijn er de ontwikkelingen in het bouwcontractenrecht, zoals ketensamenwerking, de zoektocht naar betere communicatie en het voorkomen van geschilbeslechting. Bieden de UAV 2012, de UAV-GC 2005, de DNR 2011 om de belangrijkste algemene voorwaarden maar te noemen, nog wel een goed ‘huis’ om deze en de technische ontwikkelingen juridisch van een goede basis te voorzien? Moeten zij gewijzigd worden? Moet naar een nieuwe arrangementen gezocht worden? En tussen welke partijen?

Ingrijpende ontwikkelingen staan ons te wachten, of beter gezegd: staan al voor de deur. Evelien Bruggeman zal daar drie jaar aan werken. In dat onderzoek zal ze veel pad gaan om in de bouw- en ontwerpwereld te vernemen wat er gebeurt en wat juridisch gewenst wordt.

Mocht u haar willen attenderen op relevante ontwikkelingen, dan kunt u contact opnemen via info@ibr.nl.

Evelien Bruggeman heeft zich al bewezen met het proefschrift De koop-/aannemingsovereenkomst in breed perspectief, waarop zij in Delft in 2010 promoveerde.

Meer onderzoeken van mr. dr. E.M. Bruggeman
•Rechtsvergelijkend Bouwconsumentenrecht
•Bouwconsumentenrecht
•Comparative research on constructional safety and safety on building sites
•Implementation of Procurement Requirements for Sustainable Collaboration in Infrastructure Project (Impres)

Meer onderzoeken binnen (Bouw)contractenrecht
•Rechtsvergelijkend Bouwconsumentenrecht
•Bouwconsumentenrecht
•Toezicht en coördinatie in het bouwproces
•Contractbeheersing en toezicht
•Onderzoek klachten en geschillen bij bouwen

Did you find this research interesting?

Dan bevelen we de volgende cursussen en bijeenkomsten aan: