Praktijkboek vertragingsschade in de bouw

1e druk | ISBN 978-90-78066-84-2 | NUR 822 | 2013 | 135 pagina's

Samenvatting

Vertragingsclaims zijn naast meerwerkaanspraken de meest voorkomende financiële geschillen in het bouwrecht. Zowel in de utiliteitsbouw als in de GGW-sector. Aanspraken op vergoeding van vertragingsschade ontstaan door verstoringen in het bouwproces. Deze verstoringen kunnen leiden tot inefficiëntie van het bouwproces, uitloop of (deels) stilliggen van de bouw. Beoogd wordt antwoord te geven op twee hoofdvragen, te weten: (i) wanneer is sprake van vertragingsschade en voor wiens rekening komt deze, en (ii) op vergoeding van welke schadesoorten kan in zo’n geval aanspraak worden gemaakt? Dit boek is bestemd voor iedereen in de bouw die te maken krijgt met vertraging en daaruit voortvloeiende schade en wil weten wat hem dan te doen staat. Zie ook het interview met de auteur in Cobouw (van 19 december 2013).

Inhoudsopgave

mr. A.F.J. (Arno) Jacobs

Advocaat Rozemond Advocaten

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.