Kostenverhogend of onvoorzien: een groot verschil of is dát te overzien?

Een onderzoek naar de toepassingskaders van par. 47 UAV 2012 en par. 44 lid 1 sub c UAV-GC 2005

1e druk | ISBN 978-94-6315-070-5 | deel 9, IBR Scriptiereeks | NUR 822 | 2022 | 129 pagina's

Samenvatting

De bouwsector is in de afgelopen jaren geconfronteerd met sterk veranderende omstandigheden, zoals extreem laag water, de PFAS-problematiek en de COVID-19 pandemie. Het is duidelijk dat deze omstandigheden van invloed zijn op de uitvoering van bouwprojecten. Minder duidelijk is het antwoord op de vraag voor wiens rekening de gevolgen van deze omstandigheden behoren te komen: heeft een opdrachtnemer recht op kostenvergoeding?

Als de UAV 2012 of UAV-GC 2005 van toepassing zijn op de overeenkomst, kan een grondslag voor kostenvergoeding mogelijk worden gevonden in par. 47 UAV 2012 of par. 44 lid 1 sub c UAV-GC 2005. Op het eerste gezicht lijken deze regelingen uit te gaan van verschillende systemen, maar is dat ook zo? Gelden voor een beroep op par. 44 lid 1 sub c UAV-GC 2005 andere criteria dan voor een beroep op par. 47 UAV 2012? En zo ja, is dat terecht of problematisch? En wat zou anders moeten of beter kunnen?

Dit boek geeft niet alleen antwoord op de hiervoor genoemde vragen, maar ook praktische kaders voor de toepassing van art. 6:258 BW, par. 47 UAV 2012 en par. 44 lid 1 sub c UAV-GC 2005. Daarnaast bevat het een handig jurisprudentieoverzicht waarin 46 uitspraken uit de periode 1976 – 2020 over kostenverhogende en onvoorziene omstandigheden op overzichtelijke wijze zijn opgenomen. Het boek is de neerslag van de scriptie die Jaap Springelkamp schreef in het kader van de master Bouwrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

De scriptie is bekroond met de Scriptieprijs van het Instituut voor Bouwrecht in de categorie Privaatrechtelijk Bouwrecht (eerste prijs). Volgens de jury is sprake van een zeer grondig en gesystematiseerd onderzoek, waarvan de resultaten van belang zijn voor de praktijk én de wetenschap. Het gedetailleerde jurisprudentieonderzoek naar de toepassing van par. 47 UAV 2012 verdient volgens de jury bijzondere vermelding. De auteur is momenteel als (juridisch) contractmanager werkzaam bij Heijmans. Daarvoor heeft hij een ruime ervaring opgedaan in de voorbereiding en uitvoering van infrastructurele bouwprojecten.

Inhoudsopgave

mr. ing. J. (Jaap) Springelkamp

Contractmanager Heijmans Nederland B.V.

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.