Aansprakelijkheid bij leidingschades

1e druk | ISBN 978-90-78066-54-5 | NUR 822 | 2011 | 292 pagina's

Samenvatting

Deze studie onderzoekt hoe het leerstuk van de leidingschades in de Nederlandse jurisprudentie is gevormd en welke invloed dat heeft gehad op de kernthema’s van het aansprakelijkheidsrecht.

Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel handelt over de aansprakelijkheid voor schade die door derden aan leidingen wordt toegebracht. Het tweede deel behandelt het spiegelbeeld daarvan: de aansprakelijkheid van de leidingbeheerder voor schade die door leidingen aan derden wordt berokkend.

Daarbij komt ook datgene ter sprake waarin de beide delen elkaar overlappen: het regres van de aansprakelijke beheerder op de grondroerder ingeval de schadevergoedingsplicht van de beheerder jegens derden door een fout van de grondroerder is ontstaan.

Inhoudsopgave

mr. F.J. (Frans) van Velsen

Zal niet getoond worden.