Cursus Kerninstrumenten: het omgevingsplan (II) (onderdeel modulaire cursus)

Space to Create, Stationsplein 90 te Utrecht
  • Waardering 8,3

Onder de Omgevingswet zal het bestemmingsplan worden vervangen door het omgevingsplan. In dat plan worden de regels gesteld die noodzakelijk zijn met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Maar de figuur van het omgevingsplan is breder. Ook overige omgevingsrechtelijke verordeningen van de gemeente zullen daar onderdeel van uitmaken. Direct na de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal het plan bovendien een omvangrijk tijdelijk deel bevatten. Deze zogenoemde Bruidsschat zal op den duur worden vervangen door regels die de gemeente zelf heeft gesteld.

In deze bijeenkomst worden de hoofdlijnen besproken van zowel de inhoud van het omgevingsplan als de totstandkoming daarvan. De gevolgen van de nieuwe wettelijke regeling en de samenvoeging van de afzonderlijke verordeningen komen aan bod, en er wordt een doorkijk geboden naar de mogelijkheden en de valkuilen die daarmee gepaard gaan. Een belangrijk punt van aandacht daarbij wordt gevormd door de huidige jurisprudentie over bestemmingsplannen met een verbrede reikwijdte die worden vastgesteld op grond van de Crisis- en herstelwet. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de procedure die bij de voorbereiding van een omgevingsplan moet worden gevolgd en de rechtsbescherming die daartegen openstaat.

Nu de Tweede Kamer al akkoord is gegaan en de Eerste Kamer met betrekking tot 1 januari 2023 onder voorwaarden akkoord gaat komt de Omgevingswet er toch echt aan en is betrouwbare en diepgaande kennis voor iedere professional van groot belang. Deze cursus bereid u goed voor op wat de Omgevingswet voor u gaat betekenen.

Deze bijeenkomst is onderdeel van de Modulaire Cursus Omgevingsrecht onder de Omgevingswet (I t/m X). In deze modulaire cursus (10 delen) wordt zowel de opzet van de Omgevingswet, de kerninstrumenten voor besluitvorming voor realisatie van projecten als de belangrijkste elementen van milieu- en omgevingskwaliteit in de besluitvorming aan de orde gesteld.

Startdatum

Maandag 2 oktober 2023

Tijdstip

15.15 - 17.15 uur

Locatie

Space to Create, Stationsplein 90 te Utrecht

Prijs
 250,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Basis

NOvA punten

2

Soort

Cursussen, Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , , , , ,

14.45 - 15.15 uur ontvangst
15.15 - 17.15 uur inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

2

mr. dr. D. (Daan) Korsse

Advocaat Soppe Gundelach advocaten te Almelo
2
oktober
2023
 250,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.