Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet

1 druk | ISBN 978-94-6315-090-3 | deel 8 | NUR 823 | 2023 | 106 pagina's

Samenvatting

De burger heeft onder de Wabo al grote moeite om te bepalen of zijn tuinhuisje vergunningvrij is. Met de invoering van de Omgevingswet wordt vergunningvrij bouwen nog ingewikkelder. Het publieke bouwrecht verandert volledig. Denk daarbij aan de ‘knip’ in de vergunningplicht, het stelsel van kwaliteitsborging en de invoering van gemeentelijk omgevingsplanvergunningvrij bouwen. De nieuwe vergunningcheck biedt voor de praktijk helaas geen ondubbelzinnige duidelijkheid. Dit cahier geeft aan de hand van schema’s uitleg over de nieuwe regels voor vergunningvrij bouwen.

Mr. dr. ing. Peter de Haan is advocaat-partner bij PDH Advocatuur. Hij is expert op het gebied van publiek bouwrecht, handhaving en omgevingsrecht. Peter is gepromoveerd op bouwen onder de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Als jurist heeft hij gewerkt bij de bouwunit van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en als senioradviseur bouwregelgeving bij het Informatiepunt Omgevingswet.

mr. dr. ing. P.M.J. (Peter) de Haan

Advocaat-partner PDH Advocatuur

Gerelateerde cursussen en bijeenkomsten

Zal niet getoond worden.