Modulaire Cursus Omgevingsrecht onder de Omgevingswet (I t/m X)

Space to Create, Stationsplein 90 te Utrecht
  • Waardering 8,3

In deze modulaire cursus (10 delen) wordt zowel de opzet van de Omgevingswet, de kerninstrumenten voor besluitvorming voor realisatie van projecten als de belangrijkste elementen van milieu- en omgevingskwaliteit in de besluitvorming aan de orde gesteld.

De cursus is bedoeld voor een ieder die zoekt naar meer kennis over de Omgevingswet, de kerninstrumenten voor de realisatie van bouw- en gebiedsontwikkeling en de vraag hoe bepaalde onderdelen straks in het stelsel van de Omgevingswet zullen worden geregeld. U bent na deze cursus volledig op de hoogte van de veranderingen die de Omgevingswet gaat brengen. Er wordt enige kennis van het huidige omgevingsrecht verondersteld, maar kennis van de Omgevingswet is geen vereiste. De cursus heeft niet dezelfde reikwijdte als de VBR-A/IBR Cursus Omgevingsrecht waar meer onderwerpen aan de orde komen en die een uitvoeriger programma kent en nadrukkelijk een meer verdiepend karakter heeft.

Deze cursus bereid u goed voor op wat de Omgevingswet voor u gaat betekenen.

De volgende onderwerpen worden in deze modulaire cursus behandeld:

Maandag 2 oktober 2023 Inleiding in het stelsel van de Omgevingswet (I)
Maandag 2 oktober 2023 Kerninstrumenten: het omgevingsplan (II)
Maandag 30 oktober 2023 Kostenverhaal en financiële bijdragen onder de Omgevingswet (III)
Maandag 30 oktober 2023 Kerninstrumenten: de omgevingsvergunning en projectbesluit (IV)
Maandag 20 november 2023 Inleiding decentrale milieunormstelling en Bodem in de Omgevingswet (V)
Maandag 20 november 2023 Bouwen en de Omgevingswet (VI)
Maandag 27 november 2023 Geluid, luchtkwaliteit en geur onder de Omgevingswet (VII)
Maandag 27 november 2023 Rechtsbescherming en handhaving onder de Omgevingswet (VIII)
Maandag 11 december 2023 Natuur onder de Omgevingswet (IX)
Maandag 11 december 2023 Water en gebiedsontwikkeling onder de Omgevingswet (X)

Iedere bijeenkomst heeft zijn eigen programmatijden, van 13.00 – 15.00 uur of van 15.15 – 17.15 uur. Deelnemers aan alle delen genieten voorrang en krijgen 10% korting (is verwerkt in genoemde prijs).

Startdatum

Maandag 2 oktober 2023

Einddatum

Maandag 11 december 2023

Locatie

Space to Create, Stationsplein 90 te Utrecht

Prijs
 2.250,00excl. BTW en incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 350,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Basis

Soort

Cursussen, Studiebijeenkomsten

NOvA punten

20

Rechtsgebieden
, , , , , , ,

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

20

mr. R. (Rachid) Benhadi

Advocaat Hekkelman Advocaten

prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman

Hoogleraar bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht en aan de ASRE

mr. S.W. (Shanna) Derksen

Advocaat / Partner Wijn & Stael Advocaten

prof. mr. dr. F.A.G. (Frank) Groothuijse

Hoogleraar Europees en nationaal omgevingsrecht Universiteit Utrecht

mr. dr. C.P. (Constantijn) Hageman

Jurist omgevingsrecht/bestuursrecht Ministerie van BZK

mr. ing. J.C. (Jacco) Huijzer

Bouwbesluitjurist Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.

mr. dr. D. (Daan) Korsse

Advocaat Soppe Gundelach advocaten te Almelo

prof. mr. dr. H.D. (Hanna) Tolsma

Hoogleraar Besluitvorming en rechtsbescherming in het omgevingsrecht Rijksuniversiteit Groningen

prof. mr. G.A. (Gerrit) van der Veen

Advocaat / Partner AKD en Hoogleraar milieurecht Rijksuniversiteit Groningen

mr. J. (Janette) Verbeek

Sr. jurist Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
2
oktober
2023
 2.250,00excl. BTW en incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.