Studiemiddag Vertraging en verstoring in de bouw: samenloop van vertragingsomstandigheden en de leidraad vertraging en verstoring

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Nieuw

Vertraging in de oplevering van een bouwproject leidt tot één van de meest voorkomende discussies tussen aannemer en opdrachtgever. Vragen die daarbij steeds aan de orde komen zijn: welke vertragingsoorzaken hebben zich feitelijk voorgedaan, hoe raken deze aan het kritieke pad van de planning en in hoeverre hebben zij daadwerkelijk vertraging veroorzaakt op dat kritieke pad, en vervolgens geresulteerd in een latere oplevering? En wat als er gelijktijdig vertragingen zijn opgetreden die deels zijn veroorzaakt door de aannemer en deels door de opdrachtgever?

De Leidraad Vertraging en Verstoring, de definitieve versie hiervan zal naar verwachting in januari 2022 het licht zien, beoogt eraan bij te dragen dat partijen de gevolgen van vertraging en verstoring in onderling overleg vaststellen en dat eventuele geschillen over vertraging en verstoring op een voor beide partijen bevredigende wijze kunnen worden opgelost.

Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de omgang met vertraging tijdens de uitvoering van een bouwproject en achteraf. Hoe moet vertraging op het kritieke pad worden onderbouwd en wat mag daarbij van de aannemer en de opdrachtgever worden verwacht? Hoe dient te worden omgegaan met complicaties die hierbij kunnen optreden, zoals het ontbreken van geactualiseerde planningen en het achteraf moeten reconstrueren van een aanspraak op termijnverlenging? Verder wordt onder meer aandacht besteed aan de omgang met samenloop van vertragingsoorzaken voor rekening van opdrachtgever en voor rekening van aannemer, de vrije ruimte (float) in de planning, versnellingsmaatregelen en de instrumenten die voorhanden zijn om vertraging op het kritieke pad inzichtelijk te maken. Hierbij komt ook de Leidraad Vertraging en Verstoring aan de orde. Ook wordt gekeken naar de lessen die we kunnen leren van ervaringen in het Verenigd Koninkrijk en de VS, waar het leerstuk vertraging in de bouw al veel verder tot ontwikkeling is gekomen. Internationaal beschikbare handreikingen voor de analyse van vertraging in de bouw, zoals het Delay and Disruption Protocol van de Britse Society of Construction Law (SCL) en de Recommended Practices van de American Association of Cost Engineers (AACE), komen daarbij aan de orde.

Vertraging en verstoring in de bouw is een onderwerp met veel verschillende aspecten, op 8 februari 2022 zal een bijeenkomst plaatsvinden waarin vooral wordt ingezoomd op Projectbeheersing en het voorkomen van vertraging en verstoring. Daarnaast zal op 12 april 2022 een bijeenkomst plaatsvinden waarin met name aandacht wordt besteed aan de vraag wanneer sprake is van Vertragingsschade en voor wiens rekening deze komt en op vergoeding van welke schadesoorten kan in zo’n geval aanspraak worden gemaakt.

Startdatum

Dinsdag 27 september 2022

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst

13.30 - 15.00 uur inleiding mr. M.R. van Rijckevorsel

15.00 - 15.15 uur pauze

15.15 - 16.45 uur inleiding mr. J.W.A. Meesters

16.45 - 17.00 uur afsluiting, vragen en discussie

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Wijzigingsvoorwaarden

Met betrekking tot de bijeenkomsten die op dit moment in de onderwijsagenda staan genoteerd als fysieke bijeenkomsten, heeft het Instituut voor Bouwrecht het recht deze onderwijsactiviteiten te verplaatsen naar een online-omgeving/webinar gedurende de periode dat de RIVM maatregelen afkondigt in het kader van het Corona-virus die het houden van fysieke bijeenkomsten verhindert en/of als gevolg daarvan de zalencentra gesloten worden.

Voor meer informatie zie: https://www.ibr.nl/beleid-corona/.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

Vanaf 25 september geldt op veel plekken het verplichte coronatoegangsbewijs (test-, vaccinatie-, of herstelbewijs) en gezondheidscheck. Zo ook op zakelijke evenementen.

Klik hieronder op de link van de betreffende locatie voor de voorwaarden per locatie.

Jaarbeurs MeetUp: https://www.jaarbeurs.nl/veilig
BCN Utrecht CS: https://www.bcn.nl/nieuws-categorie/voelde-u-ook-zon-afstand
La Vie Meeting Center: https://www.lavieutrecht.nl/meeting-hygienics/
Babylon Hotel Den Haag: https://www.edenhotels.nl/en/together-against-covid-19/

3

mr. M.R. (Michael) van Rijckevorsel

Advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

mr. J.W.A. (Janet) Meesters

Advocaat DLA Piper Nederland N.V.
27
september
2022
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.