Studiemiddag Ontwerpverantwoordelijkheid van opdrachtgever en ontwerpende aannemer

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Waardering 7,8

Tijdens deze (herziene) studiemiddag bekijken we het thema ‘Ontwerpverantwoordelijkheid’ – binnen de context van aanneming van werk − vanuit zowel juridisch als technisch perspectief. Wat is de demarcatie (verdeling) van de ontwerpverantwoordelijkheid tussen de opdrachtgever en de ontwerpende aannemer?

Dit onderwerp is zeer relevant voor bouwrechtjuristen. Niet alleen wordt in steeds meer aannemingsovereenkomsten – zowel met toepasselijkheid van de UAV 2012 als de UAV-GC 2005 – (een deel van) de ontwerpverantwoordelijkheid bij de aannemer gelegd, maar ook leidt dit tot steeds meer geschillen. In steeds meer bouwgeschillen spelen discussies over de reikwijdte van de ontwerpverantwoordelijkheid die op de aannemer rust. In toenemende mate bestaan ‘meerwerkvorderingen’ zelfs grotendeels uit engineerings- of ontwerpkosten. Daarbij is uitleg van de overeenkomst waar het gaat om de verdeling van de verantwoordelijkheden (de verantwoordelijkheidsdemarcatie) van cruciaal belang.

De inleiders zullen daartoe – mede aan de hand van de jurisprudentie – de in de praktijk veel gehanteerde aanduidingen van de ontwerpfasen (VO, DO, UO) aan de orde stellen en daarbij veelvoorkomende misverstanden bespreken. Daarnaast wordt ook kort ingegaan op ‘system engineering’. Hoe werkt verificatie en validatie?

Vanuit deze opgedane (technische) kennis wordt vervolgens gekeken naar de wijze waarop de verantwoordelijkheidsdemarcatie is geregeld in de diverse contractvormen (zoals de UAV 2012, UAV-GC 2005, DBFM en FIDIC). We gaan uitgebreid in op de bouwteamovereenkomst. Welke verantwoordelijkheid vloeit voort uit de DNR 2011?

Aandacht wordt besteed aan de variaties die op de vaste contractvormen mogelijk zijn. Wat is bijvoorbeeld de status van een referentieontwerp? Wat gebeurt er als een opgedragen ontwerp deels al wel en deels nog niet gedetailleerd is uitgewerkt? Hoe zit het met het met terugwerkende kracht overnemen van de ontwerpverantwoordelijkheid van de opdrachtgever? Ook wordt ingegaan op het vraagstuk hoe te handelen als een wijziging van het opgedragen ontwerp noodzakelijk is, maar partijen verschillen over de vraag voor wiens rekening de wijziging moet komen. Welke rol kunnen BIM-modellen spelen en welke problemen leveren die op?

Bij het programma wordt de belangrijke jurisprudentie die in de afgelopen jaren is verschenen met betrekking tot de precieze demarcatie van verantwoordelijkheden besproken. En ook recente ontwikkelingen als het twee fasen model komen aan de orde.

Kortom: tijdens deze studiemiddag worden u vanuit de techniek en het recht handvatten aangereikt om doeltreffend om te gaan met de veelal complexe problemen en discussies over de reikwijdte van de ontwerpverantwoordelijkheid van de opdrachtgever en de ontwerpende aannemer.

Startdatum

Dinsdag 24 september 2024

Einddatum

Dinsdag 24 september 2024

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 405,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen

Rechtsgebieden
, ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.15 uur inleiding
15.15 - 15.30 uur pauze
15.30 - 16.45 uur inleiding
16.45 - 17.00 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

E. (Erwin) van den Hove MSc.

Directeur Engineering bij J.P. van Eesteren B.V. | TBI

mr. G.L. (Gert) Weerheim

Advocaat / Partner Brackmann B.V.
24
september
2024
 405,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.