Studiemiddag Alles over de oplevering!

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht
  • Nieuw

Het moment van oplevering is in het bestaan van een bouwcontract een cruciaal moment. worden op dat moment een aantal belangrijke verplichtingen opeisbaar, en een aantal verplichtingen verschuift of vervalt. Zo verschuift het risico voor het werk van de ene partij naar de ander, dient de opdrachtgever bij oplevering de aannemer (geheel) voor diens prestatie te betalen, en is de aannemer bij te late oplevering veelal een niet gefixeerde schadevergoeding of boete verschuldigd. Tijdens de oplevering en daarna speelt een rol of sprake is van verborgen gebreken en wie daarvoor aansprakelijk is of kan worden gesteld.

De oplevering is in de algemene voorwaarden en in het BW geregeld. In deze bijeenkomst worden de regeling van opneming, het proces van opleveren, de goedkeuring en afkeuring van een bouwwerk, het proces-verbaal van oplevering, deskundige bijstand bij oplevering uitgebreid behandeld aan de hand van de wet en de verschillende algemene voorwaarden (UAV en Koop-/aannemingsovereenkomst). Ook wordt rechtspraak behandeld. Met name actueel is wat er onder de Wet Kwaliteitsborging verandert met betrekking tot de aansprakelijkheid na oplevering en de verborgenheid van gebreken, maar ook wat de rechten en verplichtingen zijn met betrekking tot het in art. 7:757a BW geregelde opleverdossier.

Startdatum

Donderdag 10 oktober 2024

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht

Prijs
 435,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en inclusief IBR Cahier De wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek als gevolg van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (ad € 32,50 incl. BTW)
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 82,50 excl. BTW aan annuleringskosten en incl. Leidraad Vertraging en verstoring in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. B. (Başak) Kűçűk

Advocaat Dentons Europe LLP

mr. B.Th. (Bas) van Schouwenburg MRE

10
oktober
2024
 435,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en inclusief IBR Cahier De wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek als gevolg van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (ad € 32,50 incl. BTW)

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.