Studiemiddag Onvoorziene en kostenverhogende omstandigheden – 2022

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Nieuw

Sinds enige tijd heeft de bouw te maken met prijsinstabiliteit van verschillende bouwmaterialen, brandstoffen en energieprijzen. Die prijsinstabiliteit kan zorgen voor discussies tussen opdrachtgevers en aannemers, onder andere over de vraag; voor wiens rekening komen (excessieve) prijsstijgingen?

In de wet en algemene voorwaarden staan verschillende bepalingen waar de aannemer in geval van dergelijke prijsstijgingen een beroep op kan doen. Tijdens deze bijeenkomst wordt stil gestaan bij de onderlinge verhoudingen tussen deze bepalingen, de materiële en formele vereisten waaraan een beroep op die bepalingen moet voldoen, en enkele aanbestedingsrechtelijke aspecten van de prijsstijgingenproblematiek.

Startdatum

Vrijdag 24 juni 2022

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en boekje Kostenverhogend of onvoorzien (ad € 15,50)
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, ,

13.00 - 13.30 uur ontvangst
13.30 - 14.30 uur inleiding 
14.30 - 15.30 uur inleiding 
15.30 - 15.45 uur pauze
15.45 - 16.45 uur inleiding 
16.45 - 17.00 uur afsluiting, vragen en discussie

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. S.B. (Sanne) Groenwold

Advocaat Duet advocaten

mr. T.L. (Thomas) de Leeuwe

Advocaat Rozemond Advocaten

mr. ing. J. (Jaap) Springelkamp

Contractmanager Heijmans Nederland B.V.
24
juni
2022
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en boekje Kostenverhogend of onvoorzien (ad € 15,50)

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.