Studieochtend Ontwerpverantwoordelijkheid in de bouw – NOG 1 PLEK BESCHIKBAAR

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht
  • Nieuw

Tijdens deze (nieuw ontwikkelde) studieochtend bekijken we het thema ‘Ontwerpverantwoordelijkheid’ – binnen de context van aanneming van werk − vanuit zowel juridisch als vanuit technisch perspectief.

Dit onderwerp is zeer relevant voor bouwrechtjuristen. Niet alleen wordt in steeds meer aannemingsovereenkomsten – zowel met toepasselijkheid van de UAV 2012 als de UAV-GC 2005 – (een deel van) de ontwerpverantwoordelijkheid bij de aannemer gelegd, maar ook leidt dit tot steeds meer geschillen.  In steeds meer bouwgeschillen spelen discussies over de reikwijdte van de ontwerpverantwoordelijkheid die op de aannemer rust. In toenemende mate bestaan ‘meerwerkvorderingen’ zelfs grotendeels uit engineerings- of ontwerpkosten. Daarbij is uitleg van de overeenkomst waar het gaat om de verdeling van de verantwoordelijkheden (de verantwoordelijkheidsdemarcatie) van cruciaal belang.

De inleiders zullen daartoe de in de praktijk veel gehanteerde aanduidingen van de ontwerpfasen (VO, DO, UO) aan de orde stellen en daarbij veelvoorkomende misverstanden bespreken. Daarnaast wordt ook ingegaan op ‘system engineering’. Hoe werkt verificatie en validatie? Welke rol kunnen BIM-modellen spelen en welke problemen leveren die op?

Vanuit deze opgedane (technische) kennis wordt vervolgens gekeken naar de wijze waarop de verantwoordelijkheidsdemarcatie is geregeld in de diverse contractvormen (zoals de UAV 2012, UAV-GC 2005, DBFM en FIDIC) en de variaties die daarop mogelijk zijn. Wat is bijvoorbeeld de status van een referentieontwerp? Wat gebeurt er als een opgedragen ontwerp deels al wel en deels nog niet gedetailleerd is uitgewerkt? Hoe zit het met het met terugwerkende kracht overnemen van de ontwerpverantwoordelijkheid van de opdrachtgever? Ook wordt ingegaan op het vraagstuk hoe te handelen als een wijziging van het opgedragen ontwerp noodzakelijk is, maar partijen verschillen over de vraag voor wiens rekening de wijziging moet komen.

Tot slot wordt de belangrijke jurisprudentie die in de afgelopen jaren is verschenen met betrekking tot de precieze demarcatie van verantwoordelijkheden besproken. En ook recente ontwikkelingen als het twee fasen model komen aan de orde.

Kortom: tijdens deze studieochtend worden u vanuit de techniek en het recht handvatten aangereikt om doeltreffend om te gaan met de veelal complexe problemen en discussies over de reikwijdte van de ontwerpverantwoordelijkheid van de aannemer.

Wellicht is de Studiemiddag Informatie-, mededelings- en waarschuwingsplichten in het bouwrecht op deze dag ook interessant voor u. Voor deelnemers die beide bijeenkomsten op deze dag volgen zal voor een lunch worden gezorgd.

Startdatum

Donderdag 28 september 2023

Einddatum

Donderdag 28 september 2023

Tijdstip

9.15 uur - 12.45 uur

Dagdelen

1

Locatie

BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 35,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen

Rechtsgebieden
, ,

08.45 - 09.15 uur ontvangst
09.15 - 10.45 uur inleiding
10.45 - 11.00 uur pauze
11.00 - 12.45 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. G.L. (Gert) Weerheim

Advocaat / Partner Brackmann B.V.

E. (Erwin) van den Hove MSc.

Directeur Engineering bij J.P. van Eesteren B.V. | TBI
28
september
2023
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.