Online Studiemiddag Arbitrage in de bouw

Online, real-time en interactief via chat
  • Waardering 7,6

De meeste bouwcontracten kennen een geschillenregeling waarin wordt geregeld aan welke instantie partijen hun eventuele geschillen zullen voorleggen. Niet zelden wordt in die geschillenregeling gekozen voor een afwijking van de in de UAV 2012 of UAV-GC 2005 voorgeschreven clausule. Dit leidt tot vragen, zoals: welke voor- en nadelen heeft die keuze? Welke factoren zijn van belang voor een weloverwogen keuze geschillen te laten beslechten in arbitrage dan wel geschillen voor te leggen aan de burgerlijke rechter? Welke invloed heeft de keuze van een instantie op de uitvoering van de opdracht?

Tijdens deze bijeenkomst komen naast en ter beantwoording van bovenstaande vragen de ‘ins en outs’ van bouwarbitrage aan bod alsook andere vormen van geschillenbeslechting, zoals de werking van de Advies Raad (ook wel: Raad van Deskundigen genoemd), het Fast Track Bindend Advies en andere bindend adviesprocedures. Verder komen de procesrechtelijke kanten van bouwrechtelijke onderwerpen aan de orde, zoals de complicaties bij toepassing van het leerstuk van hoofdelijke en mede-aansprakelijkheid dan wel eigen schuld van betrokkenen partijen (artikel 6:101 en 102 BW) en de vraag hoe je voorkomt dat partijen bij verschillende instanties/gerechten moeten procederen met het risico op tegenstrijdige uitspraken.

Aan de hand van de meest recente jurisprudentie wordt ten slotte aandacht besteed aan rechtsmiddelen tegen arbitrale vonnissen: aanvulling, rectificatie en vernietiging. Hoe zat het ook al weer?

Van deelnemers aan deze cursus wordt verondersteld dat zij enige kennis hebben van de UAV 2012 en/of UAV-GC 2005.

Startdatum

Woensdag 8 december 2021

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

Online, real-time en interactief via chat

Prijs
 355,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
DDD

Ja

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren (met kennis van de UAV 2012 en UAV GC-2005)

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Online cursussen, Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , ,

13.30 - 15.00 uur inleiding door mr. B.M.H.C. Le Haen-de Croon over contractuele aspecten van arbitrage
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur inleiding door mr. G.J. Huith over processuele aspecten van arbitrage
16.45 - 17.00 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal en publicatie. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht. Bij verhindering kan een plaatsvervanger (van binnen of buiten de organisatie van de deelnemer) zonder bijbetaling, de deelnameplaats in nemen. De gegevens van de plaatsvervanger worden – indien mogelijk – voorafgaand aan de bijeenkomst per e-mail (onderwijs@ibr.nl) aan het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht meegedeeld.

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden' voor alle Betalingsvoorwaarden.

De deelnemer kan de cursus niet opnieuw bekijken nu het Instituut voor Bouwrecht geen opnames maakt.

In het door de NOvA goedgekeurde kwaliteitsplan van 17 juni 2020 zijn voor het verzorgen van afstandsonderwijs de volgende vereisten opgenomen om voor een Certificaat van Deelname in aanmerking te komen:

  • Om voor de volle aantal NOvA-punten in aanmerkingen te komen dient u van begin tot eind de onlinecursus bij te wonen en dienen de vijf toetsvragen in het evaluatieformulier, op de materiaalpagina in uw account, beantwoord te worden. Graag verzoeken wij u direct na afloop van de cursus het evaluatieformulier in te vullen.
  • Het Webinar systeem registreert uw aanwezigheid. Bij afwijkende tijden worden punten in mindering gebracht.
  • Het merendeel van de vijf toetsvragen moet goed beantwoord zijn, wil een deelnemer in aanmerking komen voor een certificaat en NOvA-punt(en). Drie van de vijf toetsvragen zijn gericht op de inhoudelijke kant van de cursus. Deze vragen worden gemaakt door de docent. Twee vragen zien op ‘codes’ die ofwel door de docent op gezette tijden worden genoemd, dan wel kortstondig in beeld verschijnen.
  • Na het invullen van de evaluatie zal deze binnen twee weken gecontroleerd worden door de organisatie.
  • Bij het incorrect beantwoorden van 3 of meer van de toetsvragen kan maximaal 1 keer herkanst worden per cursus. U ontvangt hierover een e-mail. De deelnemer kan de cursus niet opnieuw bekijken nu het Instituut voor Bouwrecht geen opnames maakt.
  • Het recht op een certificaat vervalt indien de deelnemer niet binnen twee weken het evaluatieformulier heeft ingevuld.
  • Het certificaat wordt u binnen twee weken na de bijeenkomst digitaal toegestuurd, indien aan bovenstaande vereisten is voldaan.
3

mr. G.J. (Georg) Huith

Advocaat / Partner Croon Advocaten

mr. B.M.H.C. (Birgit) le Haen-de Croon

Advocaat Croon Advocaten N.V.
8
december
2021
 355,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.