Studiemiddag Hoe procedeer je bij de overheidsrechter in een bouwgeschil – NOG 1 PLAATS BESCHIKBAAR

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht
  • Nieuw

Een succesvol verloop van bouwprojecten is gebaat bij conflictpreventie en een bijtijdse en de-escalerende aanpak van geschillen. Dat kan zowel bij de overheidsrechter als bij de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen. Vaak wordt gekozen voor arbitrage, als voordelen worden genoemd de deskundigheid van arbiters en de mogelijkheid om conflicten op een praktische wijze op te lossen met een zo groot mogelijk draagvlak. Maar partijen kiezen ook met grote regelmaat voor de overheidsrechter, deze keuze kan uitdagingen met zich meebrengen.

Tijdens deze bijeenkomst wordt ingaan op de ins en outs van het procederen in bouwgeschillen bij de overheidsrechter. Met name ook bij een overheidsrechter die normaal geen bouwzaken doet. De aanpak door de overheidsrechter is anders dan bij de arbiters, maar hoe pak je het nu het beste aan? De voor- en nadelen van het procederen bij de overheidsrechter wordt besproken en er worden praktische voorbeelden gegeven.

Startdatum

Dinsdag 10 mei 2022

Tijdstip

13.30 - 17.00 uur

Dagdelen

1

Locatie

La Vie Meeting Center, Lange Viestraat 351 te Utrecht

Prijs
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal
Papieren exemplaar studiemateriaal prijs
 25,00 excl. BTW
Aantal deelnemers

30

Doelgroep

Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren

Niveau

Verdieping

NOvA punten

3

Soort

Studiebijeenkomsten

Rechtsgebieden
, , , ,

13.00 - 13.30 uur ontvangt
13.30 - 15.00 uur inleiding
15.00 - 15.15 uur pauze
15.15 - 17.00 uur vervolg inleiding
16.45 - 17.00 uur vragen/discussie en afsluiting

Algemene voorwaarden

Voor algemene informatie en algemene voorwaarden raadpleeg de ‘Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten’.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht (onderwijs@ibr.nl). Bij annulering na deelnamebevestiging wordt € 65,- excl. BTW aan annuleringskosten in rekening gebracht plus indien van toepassing de kosten van het papieren studiemateriaal. Bij annulering minder dan 1 week vóór de aangemelde bijeenkomst - om welke reden dan ook - wordt het volledige deelnamegeld in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent, is het mogelijk om iemand anders in uw plaats deel te laten nemen. Graag ontvangen wij de gegevens van uw vervanger per e-mail (onderwijs@ibr.nl). 

Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats op basis van aan het Instituut voor Bouwrecht verstrekte gegevens. Indien de organisatie waar de aangemelde persoon (hierna: deelnemer) werkzaam is, aangeeft facturen slechts in behandeling te kunnen nemen indien deze zijn voorzien van specifieke informatie, bijvoorbeeld een (inkoop)ordernummer of verplichtingennummer, dient deelnemer bij diens aanmelding deze informatie te vermelden en/of mee te sturen. Indien de verstrekte gegevens na facturering onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, waardoor de factuur aangepast en opnieuw verzonden dient te worden, wordt een bedrag van € 15,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht. Ga naar 'Algemene voorwaarden onderwijsbijeenkomsten' voor alle Betalingsvoorwaarden.

3

mr. P.F.M. (Peter) Verstegen

Advocaat Heijltjes Advocaten

mr. R.E. (Reina) Weening

Sr. raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden / Bestuursvoorzitter Raad van Arbitrage in bouwgeschillen
10
mei
2022
 395,00excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal

Indien u met meerdere deelnemers wilt deelnemen dan verzoeken wij u het aantal op te hogen en de gegevens van de andere deelnemers hieronder in te vullen. Uw adresgegevens vult u in bij het afronden van de bestelling.

Inschrijven

Deelnemer

Gerelateerde publicatie(s)

Zal niet getoond worden.